Ministerstvo připravilo metodický pokyn k přítomnosti zákonných zástupců a osob blízkých u dětí při poskytování zdravotních služeb

Vytvořeno: 13. 6. 2023 Poslední aktualizace: 16. 6. 2023

Ministerstvo zdravotnictví připravilo metodický pokyn, jehož cílem je sjednocení postupu poskytovatelů zdravotních služeb stran uplatňování práva nezletilého pacienta na přítomnost jeho zákonných zástupců a osob blízkých při poskytování zdravotních služeb. Reaguje tím na podnět Kanceláře veřejného ochránce práv.

„Poskytování zdravotních služeb může být pro dítě náročnou životní zkušeností, jelikož se podrobuje zdravotním výkonům, které někdy doprovází strach nebo bolest. Pokud je však v přítomnosti rodiče, má to velice pozitivní dopad nejen na jeho psychiku, ale i psychiku samotných rodičů. Metodický pokyn z dílny Ministerstva zdravotnictví je jakousi „kuchařkou“ pro všechny poskytovatele zdravotních služeb v řešení přítomnosti zákonných zástupců a osob blízkých při poskytování zdravotních služeb u dětských pacientů. Děkuji všem, kteří ke vzniku metodického pokynu přispěli,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Aby metodický pokyn odpovídal požadavkům vyplývajících z praxe, byl Ministerstvem zdravotnictví konzultován s odbornými společnostmi České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s., Asociací nemocnic České republiky, Asociací českých a moravských nemocnic, Asociací zdravotnických záchranných služeb České republiky, Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost České republiky, Kanceláří veřejného ochránce práv a Zmocněnkyní vlády pro lidská práva.

„Vnímáme pozitivně metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví, na jehož vzniku se připomínkami z praxe podíleli i zástupci FN Brno. Věřím, že tento materiál bude dalším krokem k nastavení jednotných pravidel pod záštitou Ministerstva zdravotnictví a bude velkým pomocníkem v praxi pro zdravotnické pracovníky nejen naší nemocnice,“ řekl ředitel FN Brno Ivo Rovný.

„Velké díky Ministerstvu zdravotnictví za spolupráci na přípravě Metodického pokynu, vážím si úsilí ministerstva i zapojených expertů. Empatický a citlivý přístup k právům a potřebám dětských pacientů je předpokladem k dobré a moderně fungující zdravotní péči,“ doplnila vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

Celé znění Metodického pokynu k přítomnosti zákonných zástupců a osob blízkých u dětí při poskytování zdravotních služeb naleznete zde.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?