Ministerstvo podpořilo vzdělávání 150 lékařů

Vytvořeno: 11. 4. 2008 Poslední aktualizace: 11. 4. 2008

Ministerstvo zdravotnictví definitivně schválilo  poskytnutí dotací na zdravotnické vzdělávací projekty pro rok 2008 a to ve výši téměř 34 miliónů korun. Z celkem 94 schválených projektů tvoří 65  ty, které se týkají  takzvaného specializačního vzdělávání lékařů. Ministerstvo tak plní slib ministra, že díky finanční podpoře státu umožní  alespoň stovce lékařů nastoupit rychle do praxe a zaplnit tak nedostatek zejména praktických lékařů. Tento původní předpoklad se podařilo naplnit ještě výrazněji a uvolněné peníze tak umožňují  podpořit  specializační vzdělávání  u téměř 130 lékařů, pokud k tomu připočteme dosavadních 20. kteří už ve vzdělávání zařazení byli, jedná se celkem o téměř 150 nových „specializovaných“ lékařů, zejména praktiků pro dospělé, ale i děti! Dosud tito mladí lékaři bez specializace buď – a to většinou – čekali „bez koruny“ ve frontě, zda na ně jednou snad vyjde řada v rámci  doškolovacího ústavu IPVZ a nemohli najít místo, kde by mohli absolvovat praxi, anebo si sami tuto praxi za svízelných podmínek sponzorovali.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?