Ministerstvo odmítá spekulace, že zákon o univerzitních nemocnicích otevírá cestu k prodeji majetku nemocnic

Vytvořeno: 16. 2. 2017 Poslední aktualizace: 16. 2. 2017

Ministerstvo zdravotnictví předalo v úterý k rukám Legislativní rady vlády návrh zákona o univerzitních nemocnicích. Zdůrazňujeme, že informace některých médií, že toto zákonné opatření otevírá cestu k prodeji majetku dotčených nemocnic, se nezakládají na pravdě. „Rozhodně odmítám, že by šlo o strategii vedoucí k prodeji majetku nemocnic, s ničím takovým nepočítáme. Zákon má za cíl pravý opak, a totiž zabránit tomu, aby privatizace nemocnic ohrozila dostupnost a kvalitu zdravotních služeb pro občany naší země ve všech lékařských oborech. Návrh zákona je v oblasti prodeje nemovitostí stejně přísný jako stávající úprava. Zde opravdu nedochází k žádnému zmírnění,“ odmítá dezinformace ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

Cílem návrhu zákona jako takového je zachování páteřní sítě nemocnic, které poskytují kvalitní zdravotní péči ve všech potřebných oborech a nikoliv jen v těch lukrativních, jak je tomu u některých soukromých zařízení. Zároveň chce návrh zajistit, aby mohly lékařské fakulty připravovat nové generace lékařů a měly vliv na chod těchto vybraných nemocnic. V zákoně se tak řeší i problematická místa spolupráce mezi univerzitami, resp. jejími lékařskými fakultami, a budoucími univerzitními nemocnicemi v oblasti výuky, vědy a výzkumu. „Pro ministerstvo je hlavní, aby se opustil dnes už přežitý status státní příspěvkové organizace a přešlo se na nový model správy a transparentního hospodaření organizace, která by odpovídala velikosti a úkolům dnešních fakultních nemocnic,“ říká ministr Miloslav Ludvík.

Univerzitní nemocnice by podle ministra zdravotnictví měly mít také snadnější řízení a větší ekonomickou svobodu z pohledu zákonné regulace, zároveň by ale měly být pod dohledem rady složené jak ze zástupců Ministerstva zdravotnictví, tak Ministerstva financí, konkrétní spolupracující univerzity i samotných zaměstnanců zdravotnického zařízení. Toto se týká také majetkových úkonů, což ve své podstatě znamená zvýšenou kontrolu nad těmito úkony ze strany státu, protože k záměru rady univerzitní nemocnice se vyjadřují i obě zmíněná ministerstva, a z hlediska prodeje nemovitostí tedy nedochází k žádnému zmírnění oproti stávající platné úpravě.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: 
tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?