Ministerstvo finančně podpoří specializační vzdělávání dětských neurologů

Vytvořeno: 19. 2. 2020 Poslední aktualizace: 19. 2. 2020

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu podporujícího specializační vzdělávání dětských neurologů, do které se do 20. dubna mohou hlásit zaměstnavatelé lékařů, kteří se plánují vzdělávat v oboru dětská neurologie.

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti péče v oblasti dětské neurologie, zvýšení počtu lékařů a zkrácení čekacích dob v ambulancích pro dětské neurologické pacienty,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Prostřednictvím tohoto projektu se aktuálně vzdělává 12 lékařů. Cílem vyhlašované výzvy je podpořit minimálně 6 dalších. Jednotliví lékaři se budou dle svých individuálních vzdělávacích plánů účastnit vzdělávacích aktivit, a to jak teoretické výuky, tak povinné praxe v pěti vzdělávacích pracovištích – Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, FN Motol, Thomayerova nemocnice, FN Brno a FN Ostrava. Cílem je složení závěrečné atestační zkoušky v oboru dětské neurologie nejpozději do podzimu 2022.

„V případě schválení předložené žádosti budou jednotliví zaměstnavatelé podpořeni finanční dotací, která částečně pokryje náklady spojené se vzděláváním jejich zaměstnanců. Zaměstnavatelům nahradíme cestovní a mzdové výdaje a výdaje na jednotlivé vzdělávací aktivity,“ dodal ministr.

Konkrétní podmínky jsou zveřejněny na webu MZ ČR. Termín ukončení příjmu žádostí je 20. dubna 2020.

Potenciální žadatele mají možnost účastnit se březnového semináře na Ministerstvu zdravotnictví. Bližší informace o termínu konání budou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví do konce února 2020.

Vzdělávání lékařů bude hrazeno z projektu „Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008219, realizovaného MZ v rámci Operačního programu Zaměstnanost – prioritní osa 2, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?