Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Ministerstvo dokončilo novou verzi eRoušky, ke stažení bude v polovině září

Vytvořeno: 2. 9. 2020 Poslední aktualizace: 2. 9. 2020

Ministerstvo zdravotnictví dokončilo vývoj a testování eRoušky 2.0. Nová verze je založena na Apple/Google protokolu a uživatele upozorní, pokud byl v rizikovém kontaktu s nakaženým. Aplikace nyní čeká na schválení a umístění do mobilních obchodů Apple Store a Google Play. Ke stažení bude v polovině září.

Zatímco první verze eRoušky byla určena především jako pomůcka pro hygieniky při vyhledávání kontaktů, eRouška 2.0 představuje anonymní varovný systém pro občany. „Nová verze eRoušky slouží jako informativní nástroj pro každého z nás. Oproti první verzi je postavena na odpovědném chování občanů. V případě, že nás aplikace upozorní na možný rizikový kontakt s nakaženým, můžeme dbát zvýšené opatrnosti a chránit svou rodinu,“ popsal přínosy aplikace ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a dodává: „Aplikace respektuje maximální ochranu osobních údajů, umožní komunikaci se zahraničními aplikacemi a uživatelům nabídne také informační servis o aktuální epidemiologické situaci.“

Pokud se někdo nakazí virem COVID-19 a používá eRoušku 2.0, hygiena mu zašle unikátní kód. Dotyčný ho následně zadá do aplikace a odešle varování všem, kteří s ním přišli do rizikového kontaktu. Neukládá přitom žádné osobní údaje uživatelů ani telefonní číslo. Zaznamenává pouze čas, blízkost a anonymní identifikátor. Nezná polohu uživatele a informace určuje pouze na základě Bluetooth LE a Apple/Google protokolu pro rozpoznávání blízkosti.

„Odeslali jsme finální verzi eRoušky 2.0 ke schválení u Apple a Google, které je nezbytné pro umístění do jejich mobilních obchodů. Obě dvě nadnárodní společnosti eRoušku uznaly jako tzv. národní aplikaci, která jako jediná v ČR může jejich rozhraní používat. eRouška 2.0 nevyužívá žádné osobní údaje a obavy o zneužití dat jsou proto zbytečné,“ vysvětlil vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci a ředitel Národní agentury pro komunikační a informační technologie Vladimír Dzurilla.

Výhodou nové verze také je, že je schopna běžet na pozadí. Uživatel tak může libovolně využívat všechny funkce svého mobilního telefonu. Kromě informování občanů je i užitečným doplňkem ke standardním metodám vyhledávání kontaktů hygieniky. „Je celá řada kontaktů, na které si není možné během epidemiologického šetření vzpomenout. Jako příklad lze uvést cestování v hromadné dopravě. Cestují tam vzájemně neznáme skupiny lidí, které epidemiolog nemůže dohledat. V těchto situacích má nezastupitelnou roli právě naše eRouška, která uživatele na neznámý rizikový kontakt upozorní,“ zdůraznila přínos aplikace hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

Notifikace aplikace rozhodně ale hned neznamená, že je dotyčný nakažený. Jedná se pouze o varování, že osoba přišla do kontaktu s covid pozitivní osobou. „Pro upozorněného je to varovný signál, že se potkal s nakaženým. Na základě toho by měl podle pokynů v aplikaci přizpůsobit své chování, aby chránil svou rodinu a blízké. V případě, že pocítí příznaky respiračního onemocnění, měl by telefonicky kontaktovat svého lékaře,“ dodává Rážová.

„Jedná se o automatický nástroj, který nám může pomoci i v případě extrémně silné vlny epidemie. eRouška 2.0 je velmi dobrým doplňkem celého systému Chytré karantény,“ dodal architekt Chytré karantény plukovník Petr Šnajdárek.

Nová verze eRoušky je zapojena do společného unijního projektu přeshraniční interoperability trasovacích aplikací. Díky tomu bude kompatibilní s obdobnými aplikacemi v Evropské unii. Spuštění mezinárodního projektu je plánováno přibližně na konec září.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?