Ministerstvo bude od nového roku znát ceny, za které nemocnice nakupují léky

Vytvořeno: 23. 11. 2018 Poslední aktualizace: 23. 11. 2018

 

Ministerstvo zdravotnictví uzavřelo memorandum s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) o zřízení databáze reálných jednotkových cen léčiv (tzn. cen za krabičku léčivého přípravku) dodávaných do nemocnic přímo řízených ministerstvem. „Vůbec poprvé bude mít ministerstvo kompletní přehled o tom, za kolik jeho nemocnice nakupují léky. Budeme schopni poměřovat efektivitu nákupů našich nemocnic a aktivně reagovat v situacích, kdy by se ceny stejných léčiv v jednotlivých nemocnicích významně lišily. Je to jednoznačně významný krok dopředu v posílení transparentnosti a efektivity hospodaření nemocnic,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.  

V srpnu tohoto roku uložilo ministerstvo svým přímo řízeným nemocnicím maximálně transparentně zveřejňovat jednotkové ceny nakupovaných léčivých přípravků v Registru smluv, vyjma cen vyplývajících ze specifických dohod se zdravotními pojišťovnami (např. v rámci risk – sharingových schémat), které by pro dodávající společnost představovaly obchodní tajemství. Aby ministerstvo mělo přehled i o těchto cenách a cenách, které se z různých zákonných důvodů nezveřejňují ani v Registru smluv, a mohlo efektivně kontrolovat vynakládání veřejných prostředků, domluvilo se se zástupci farmaceutických společností na vytvoření speciální databáze, kam se tyto údaje budou vkládat a ministerstvo k nim bude mít přístup. Agregované údaje uvidí také Státní ústav pro kontrolu léčiv, přímo řízené nemocnice, zdravotní pojišťovny a případně další kontrolní orgány, jako např. Nejvyšší kontrolní úřad. „Plně rozumíme zájmu ministerstva mít kontrolu nad hospodárným vynakládáním veřejných prostředků, proto jsme k této dohodě přistoupili. Zároveň tím umožňujeme, aby nemocnice mohly nadále nakupovat za výhodnější ceny, což má i pozitivní dopad na dostupnost léčiv pro české pacienty,“ uvedl Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP.

  

Přímo řízené nemocnice budou mít přístup pouze k informacím týkající se jich samotných, aby mohly ověřit plnění povinnosti vložení dat do databáze dodavatelem léčivého přípravku a správnost a úplnost uvedených údajů. Zároveň jim však ministerstvo bude poskytovat pravidelné reporty o nákupech léčiv všech nemocnic řízených ministerstvem, které budou obsahovat u každého léčivého přípravku údaj o váženém průměru jeho ceny a o jeho nejvyšší a nejnižší reálné jednotkové ceně uvedené v databázi. „Toto sdílení informací přispěje k synergii přímo řízených nemocnic v jejich snaze o efektivní nákupy a maximální hospodárnost při správě svěřených veřejných prostředků. Nemocnice se tak budou moci navzájem srovnávat a budou tak mít motivaci, aby v případech, kdy budou nakupovat oproti jiným nemocnicím za ceny nad průměrem, začaly jednat s firmou o jejich snížení,“ dodal ministr.

Údaje o jednotkových cenách budou do databáze vkládat dodavatelé. Nenaplní-li tento závazek, pak ministerstvo podpoří přímo řízenou organizaci ve zveřejnění cen v Registru smluv. Náklady na provoz databáze budou společně a spravedlivě hradit dodavatelé léčivých přípravků. Databáze bude obsahovat údaje o dodavateli, léčivém přípravku, přímo řízené nemocnici, do které je daný léčivý přípravek dodáván, a skutečné jednotkové ceně. Dodavatel je povinen zajistit vložení těchto informací do databáze do jednoho měsíce od platnosti jednotkové ceny dle rámcové smlouvy nebo dodání zboží dle objednávky. Informace vložené do databáze budou dostupné tři roky od vložení. Data vložená do databáze nebudou patřit Ministerstvu zdravotnictví ani jiné veřejné instituci, provoz, financování i bezpečnost dat je v rukou AIFP.

Databáze se 1. ledna 2019 spustí v pilotním provozu, v ostrém pak bude fungovat od 1. února 2019.


Odbor komunikace s veřejností
Kontakt pro média: Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?