Mimořádný brífink ministra Tomáše Julínka k pracovní době ve zdravotnictví

Vytvořeno: 8. 3. 2008 Poslední aktualizace: 8. 3. 2008

Ve čtvrtek 24. ledna 2008 se konal na MZ mimořádný tiskový brífink ministra zdravotnictví Tomáše Julínka k pracovní době ve zdravotnictví.


Novinářům byl na brífinku rozdán text dopisu Tomáše Julínka představitelům zdravotnických odborů, odeslaný v tentýž den:


Text dopisu ministra zdravotnictví Tomáše Julínka předsedovi Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Jiřímu Schlangerovi a předsedovi Lékařského odborového klubu Martinu Engelovi


Na základě vyhodnocení dosavadního průběhu jednání, způsobu medializace a zejména vyhlášené stávkové pohotovosti si Vám dovoluji učinit návrh na řešení problému přesčasových hodin ve zdravotnictví. V souladu se svým dřívějším prohlášením jsem připraven ihned přijmout jako pozměňovací návrh ke svému senátnímu návrhu změny zákona č. 262/2006 (senátní tisk číslo 145) verzi odborů tak, jak byla prezentována při jednání na ministerstvu práce a sociálních věcí s tím, že současně bude ze senátního návrhu vypuštěna část o odměňování zaměstnanců. Návrh tedy bude obsahovat pouze možnost navýšení hodin přesčasové práce ve zdravotnictví.


Tuto nabídku ale podmiňuji požadavkem na odvolání stávkové pohotovosti s tím, že očekávám Vaše stanovisko do dvaceti čtyř hodin, tj. do 25. ledna do 14 hodin. Přijetím mé nabídky byste prokázal, že se ze strany vaší odborové organizace nejedná o politizaci problému a že se nenecháte vtáhnout do politického boje jako spojenec pánů Ratha a Paroubka, ale naopak, že máte skutečný zájem na řešení nedostatků v platném zákoníku práce. Tímto krokem bude zároveň vytvořen dostatečný časový prostor pro pokračování jednání pracovní skupiny, která vznikla z rozhodnutí tripartity. V klidu je tak možné hledat nikoliv pouze přechodné, ale především dlouhodobé řešení stávající nevyhovující situace, které by bylo následně vtěleno do komplexního návrhu změny zákoníku práce připravované ministerstvem práce a sociálních věcí.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?