Mimořádný briefing: Aktuální informace o výskytu Pandemic (H1N1) a dalším postup

Vytvořeno: 15. 3. 2010 Poslední aktualizace: 15. 3. 2010

V pátek 19. února se uskutečnil mimořádný novinářský briefing na uvedené téma, kterého se zúčastnili:  Dana Jurásková, ministryně zdravotnictví, Marek Šnajdr, 1. náměstek ministryně zdravotnictví, Michael Vít, náměstek ministryně zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienik České republiky, Hana Cabrnochová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky a místopředsedkyně České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Roman Prymula, předseda České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.


 


 


Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166


Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz


 


 


  


 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?