Mimořádné opatření ministerstva zajistí efektivnější předávání informací v rámci projektu Chytrá karanténa

Vytvořeno: 20. 4. 2020 Poslední aktualizace: 20. 4. 2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, jehož cílem je celorepublikově sjednotit mechanismus spolupráce všech krajů, krajských hygienických stanic, zdravotnické záchranné služby, odběrných míst a laboratoří s Centrálním řídícím týmem COVID-19 v rámci systému Chytrá karanténa. Opatření nabylo účinnosti 20. dubna 2020.

Mimořádné opatření slouží především jako nástroj, díky kterému bude zajištěna koordinace informačních toků napříč jednotlivými subjekty, které jsou zapojeny do testování na onemocnění COVID-19. Celkově tento mechanismus pozitivně přispěje k urychlení činností zabezpečujících testování populace a rychlejší způsob vyhodnocování vzorků a identifikace infikovaných v rámci populace ČR. Díky tomu bude zajištěn důkladný přehled o oběhu vzorků v rámci systému Chytré karantény, počtu odebraných vzorků odběrovými místy všech typů a jejich distribuci laboratořím všech typů. Nově budou sledovány kapacity a vytíženost odběrových míst i laboratoří a v případě, že by došlo k naplnění těchto kapacit, bude vzorek automaticky odeslán k vyhodnocení do jiné laboratoře. Celý systém by tak měl zajistit především zefektivnění protiepidemických opatření.
Cílem projektu Chytrá karanténa je v co největší míře omezit šíření nákazy koronavirem mezi lidmi, a to skrze včasnou izolaci nakažených a ohrožených osob. „Jedná se o velmi unikátní projekt, který vznikl díky velmi rychlé spolupráci Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva obrany, Armády ČR, Integrovaných záchranných složek ČR i soukromého sektoru. Projekt tohoto rozsahu, který by se za normálních okolností připravoval měsíce, možná roky, se nám podařilo připravit v řádu týdnů,“ představil projekt ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Chytrá karanténa znamená celý soubor opatření, postupů a nástrojů, jak rychle identifikovat nakažené a jak provést v co nejkratším čase i odběry a testování kontaktů pozitivně testovaného. Měla by tak významně ulehčit práci krajským hygienickým stanicím a zefektivnit nynější systém odběru vzorků. „Jedná se o smysluplný a důležitý projekt, který je významný pro nás všechny. Chytrá karanténa nahradí plošná restriktivní opatření a urychlí náš návrat do normálního života,“ doplnil ministr. Projekt Chytrá karanténa je v tuto chvíli spuštěn v pěti krajích a od začátku května bude fungovat v celé České republice.
Chytrou karanténu doplňuje aplikace eRouška, kterou si mohou lidé zdarma stáhnout do svých chytrých telefonů. Je to sice dobrovolný nástroj, který však může pomoci hygienikům snadněji a rychleji dohledávat osoby, s nimiž v poslední době nakažení přišli do styku a u nichž je vysoké riziko nákazy. „Nošení roušek se již u nás stalo automatikou, věřím, že stejně tak by si lidé mohli zvyknout na roušku v mobilu. Aplikaci si stačí stáhnout a nechat běžet takzvaně na pozadí,“ uvedl k aplikaci ministr. Vedle ministra zdravotnictví si aplikaci stáhlo již 140 000 dalších uživatelů. „Čím víc nás bude, tím rychleji virus zachytíme a náš život se vrátí do normálních kolejí,“ dodal ministr Vojtěch.

Celé znění mimořádného opatření naleznete zde.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz  

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?