MF DNES děsí nekorektně pacienty, zkušené a kvalitní lékaře máme

Vytvořeno: 8. 12. 2014 Poslední aktualizace: 8. 12. 2014

To nejdůležitější uvedu hned na začátku. Neexistuje vyhláška, která by umožňovala nezkušeným lékařům dělat výkony, které doposud směl dělat jen zkušený lékař.

Ministerstvo zdravotnictví připravuje změny v postgraduálním vzdělávání lékařů i s přihlédnutím k závazkům, které pro Českou republiku plynou z členství v EU. Cílem připravované novely je dosáhnout toho, aby postgraduální vzdělávání lékařů bylo co nepřívětivější a poskytovalo absolventům lékařských fakult větší pocit jistoty při výkonu lékařského povolání. To vše při současném zachování vysokého standardu poskytované zdravotní péče pacientům.

Na přípravě pracuje komise pro novou koncepci specializačního vzdělávání, kterou vedu a kde zasedají zástupci velkých, středních i malých nemocnic, univerzit, krajů, odborných společností, Lékařského odborového klubu, Výboru pro zdravotnictví Parlamentu ČR a České lékařské komory. Komise je složena tak, aby v ní byli samozřejmě zastoupeni zkušenější i mladší lékaři.

Komise pro specializační vzdělávání se shodla na některých změnách, z nichž některé reflektují systém vzdělávání v sousedních zemích, jiné navazují na kvalitní tradice vzdělávání, které u nás dříve po desetiletí fungovaly a dnes nefungují. Ministerstvo zdravotnictví explicitně zapracovalo i připomínky České lékařské komory a lékařských fakult a v takto upraveném znění jsou nyní podrobeny veřejné diskuzi.

Rovněž není pravdou, že by pacientům nebyli k dispozici zkušení lékaři v důsledku jejich odchodu do zahraničí. Podle statistik MZ ČR, vycházející z počtu vydaných osvědčení o konformitě vzdělání s evropským právem pro práci lékaře v cizině, tomu tak není. Je pravdou, že lékaři odchází pracovat do zahraničí, a že MZ vnímá tuto skutečnost jako problém, který  má mimo jiné řešit i právě výše zmíněná novela.   Průběžně však do ČR přichází lékaři z okolních zemí EU, ku příkladu, jenom ze SR přišlo letos 145 lékařů.

 

prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc.

náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči


Jste spokojeni s obsahem této stránky?