Meziresortní pracovní skupina pro problematiku institucionálního stravování na svém dnešním jednání řešila obsah spotřebního koše, personální situaci a další otázky

Vytvořeno: 9. 11. 2023 Poslední aktualizace: 9. 11. 2023

Na Ministerstvu zdravotnictví dnes proběhlo další z pravidelných jednání Meziresortní pracovní skupiny pro institucionální stravování. Mezi hlavní projednávaná témata patřilo stravování ve školských, zdravotnických a sociálních zařízeních či modernizace spotřebního koše pro stravování ve školských zařízení.

Meziresortní pracovní skupina pro institucionální stravování, jejíž fungování koordinuje Státní zdravotní ústav (SZÚ) pod vedením ředitelky Barbory Mackové, se věnuje primárně třem typům institucionálního stravování – školnímu stravování, stravování v nemocnicích a stravování v sociálních službách. Skupina je složena ze zástupců Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zemědělství, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva pro místní rozvoj, Asociace krajů, Svazu měst a obcí, odborníků na výživu a školní stravování nebo pacientských organizací.

„Ve školním stravování je obrovský potenciál každodenního ovlivnění zdraví pro více než 2 miliony dětí, které si v době, kdy jej navštěvují, tvoří vztah k jídlu. Stravování ve zdravotnických a sociálních zařízeních je pak naprosto zásadní součástí léčby a péče o pacienty a klienty. Velmi mě proto těší činnost této pracovní skupiny, jejíž fungování mám v rámci vlády jako vicepremiér na starosti. Chtěl bych zároveň poděkovat všem zástupcům za úzkou spolupráci, díky které se daří postupně reformovat náš přístup k institucionálnímu stravování,“ uvedl ministr Vlastimil Válek.

Hlavním cílem této skupiny zřízené ministrem Válkem je vytvoření nástrojů, pravidel a doporučení, která by jasně popsala nejnižší vyžadovanou kvalitu, jakou má daná služba mít a umožnila tak naplno využít preventivní potenciál veřejného stravování.

„Dnes jsme se na jednání shodli na posílení průběžné komunikace řešených témat, aktivnějším zapojení spolupracujících institucí do osvětové činnosti. Diskutovali jsme problematiku personálních otázek a nemocničního stravování. Rovněž máme v plánu uspořádání řady workshopů po celé republice po vzoru akce Tržiště dobrých příkladů ze školních jídelen, která proběhla 10. října v Makro akademii,” uvedla ředitelka Státního zdravotního ústavu a předsedkyně mezirezortní pracovní skupiny Barbora Macková.

Prvním plánovaným výstupem je Metodika poskytování dietní stravy v rámci školního stravování, která je aktuálně pilotně testována ve vybraných školních jídelnách ve spolupráci s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Metodika bude určena pro personál stravovacích provozů zajišťujících školní stravování a jejím cílem je poskytnout metodickou podporu pro zajištění stravování dětí, které mají dietní omezení (např. v souvislosti s celiakií či potravinovými alergiemi). Součástí navrhovaných kroků a opatření je i návrh legislativní úpravy, která by poskytování dietního stravování měla zjednodušit a zefektivnit.

Dalším chystaným a nezbytným krokem je modernizace spotřebního koše, který v současné chvíli určuje výživové normy, podle kterých je strava ve školních jídelnách připravována. Současná podoba spotřebního koše byla navržena před více než 30 lety a z dnešního pohledu tak již zcela neodráží aktuální poznatky v oblasti výživy a udržitelnosti.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?