Metoda SBI pomáhá při prevenci alkoholismu

Vytvořeno: 13. 9. 2013 Poslední aktualizace: 13. 9. 2013

Česká republika dlouhodobě patří k zemím s nejvyšší spotřebou čistého alkoholu na hlavu v Evropě. Počet rizikově pijících osob se u nás odhaduje na více než půl milionu. Projekt adaptace metodiky SBI (screening and brief intervetion), která je již dnes v zahraničí (zejména USA) používána jako účinný nástroj prevence alkoholismu, si klade za cíl tento stav zlepšit. „S pomocí metodiky SBI v prvních letech očekáváme, že by mohlo dojít ke zlepšení záchytu časných stádií závislosti na alkoholu u tisíců pacientů ročně,“ domnívá se Michal Miovský, přednosta kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. U časných stádií závislosti na alkoholu je mnohem vyšší pravděpodobnost úspěšného vyléčení a nemusí se u nich ještě řešit časté související sociální problémy.

„Celý projekt vznikl díky dlouhodobé spolupráci domácích i zahraničních pracovišť a také díky úsilí profesora Thomase Babora, předního světového odborníka na alkohol a alkoholovou politiku,“ vysvětluje Petr Popov, primář Kliniky adiktologie VFN a 1. LF UK. Finančně je projekt metodiky SBI zajištěn prostřednictvím Kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice v rámci bilaterální smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Regionálním úřadem WHO pro Evropu na období 2012-13 a projektu NETAD, spolufinancovaném Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Česká republika v adiktologii úspěšně zachytila trend rozmachu screeningových metod a nástrojů krátké intervence. Nově zařazená metodika SBI je rozdělena na dvě části, z nichž první spočívá ve vyplnění jednoduchého screeningového dotazníku, kterým se zjišťuje, jak často a jaké množství alkoholu pacient konzumuje, případně kolik ho vypije najednou. Druhá část, obnášející krátký pohovor, je pak zacílena na podporu pacienta, jeho motivaci k vyhledání odborné pomoci, případně alespoň uvědomění si současného stavu a počínajícího problému s alkoholem. „Primárně je tato metoda určena pro zdravotníky, lékaře i nelékaře a v rámci její implementace probíhají při pregraduálním studiu i postgraduálním vzdělávání školící akce, zaměřené primárně na tuto skupinu,“ říká náměstek ministerstva zdravotnictví Ferdinand Polák. Po odborném zaškolení mohou podle jeho slov využívat i jiné profese, například sociální pracovníci nebo pracovníci ve školství.

Metoda by mohla účinně fungovat v četných případech, kdy klienti a pacienti přichází do kontaktu s léčbou zbytečně pozdě a jsou tedy více poškozeni, než je nutné. „Řadě z nich lze pomoci dříve a efektivněji ještě než se začnou objevovat závažné komplikace, mnohdy s nevratnými následky,“ říká náměstek ministerstva zdravotnictví Ferdinand Polák. Současně se podle adiktologů ukazuje, že velká část konzumentů alkoholu reaguje na poměrně jednoduché nástroje a intervence a je možné je zachytit a pozitivně ovlivnit.

 

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

přednosta

Kliniky adiktologie VFN a 1. LF UK

E-mail: mmiovsky@adiktologie.cz

 

MUDr. Petr Popov, MHA

primář Kliniky adiktologie VFN a 1. LF UK

Předseda Společnosti pro návykové nemoci

ČLS JEP

E-mail: petr.popov@vfn.cz

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail:
tis@mzcr.cz
Více informací o programu naleznete také na www.norwaygrants.cz nebo www.mzcr.cz.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?