Lepší dostupnost nových vysoce nákladných léků. Na Ministerstvu zdravotnictví proběhlo první setkání pracovní skupiny WHO

Vytvořeno: 12. 10. 2023 Poslední aktualizace: 12. 10. 2023

Ve dnech 12. – 13. října na Ministerstvu zdravotnictví probíhá jedna z pracovních skupin Novel Medicines Platform WHO/Europe, která se zabývá možnostmi zlepšení dostupnosti nových, účinných a vysoce nákladných léků, mimo jiné léčivých přípravků pro vzácná onemocnění, pro pacienty v evropském regionu. Podle nejnovějších údajů Evropské komise postihuje odhadem 30 milionů lidí v Evropské unii 6 000 až 8 000 různých vzácných onemocnění.

“Stávající dynamika trhu nesplňuje potřeby pacientů – zejména těch z menších zemí. To chceme změnit. Prostřednictvím pracovní skupiny Novel Medicines Platform máme jedinečnou příležitost,” řekl náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček.

Novel Medicines Platform je unikátní mechanismus regionální spolupráce, který WHO vytvořila za účelem identifikovat kroky ke zlepšení dostupnosti inovativních léčivých přípravků (například terapie pro vzácné genetické poruchy a imunoterapie). Stěžejním tématem předmětné pracovní skupiny je oblast solidarity. Na zasedání se bude pracovní skupina konkrétně zabývat nedostatkem dat a související nejistotou při rozhodování o ceně a úhradě inovativních léčivých přípravků. Dalším tématem budou možnosti dobrovolné spolupráce mezi evropskými státy v oblasti společné poptávky a zajištění dostupnosti inovativních léčivých přípravků. WHO svoláním všech pracovních skupin Novel Medicines Platform v následujících měsících spojí 51 členských států, 41 nestátních subjektů a 15 regionálních partnerů.

Tématem pracovní skupiny NMP, která zde probíhá,  je solidarita. Solidarita mezi zeměmi a mezi zúčastněnými stranami. Dnes příliš mnoho lidí v evropském regionu WHO nemá přístup k lékům, které potřebují, a příliš často je to proto, že výzvy k solidaritě nezazněly dostatečně hlasitě. Ráda bych tímto poděkovala všem partnerům a zúčastněným stranám, kteří se zde dnes sešli, za jejich odhodlání ke změně a solidaritě,“ uvedla Natasha Azzopardi-Muscat, ředitelka divize zdravotních politik a systémů z regionální kanceláře Světové zdravotnické organizace pro Evropu.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?