Lékaři vydávají od nového roku eRecepty, za listinné recepty nebudou sankcionováni

Vytvořeno: 2. 1. 2018 Poslední aktualizace: 2. 1. 2018

Od 1. ledna 2018 jsou lékaři povinni vydávat elektronické recepty (dále eRecept). „Ujišťuji občany – pacienty, že změnu téměř nepocítí a léky na svůj recept vždy dostanou. Lékařům garantuji, že za případné vystavení listinných receptů nebudou v roce 2018 sankcionováni,“ řekl dnes na tiskovém briefingu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Odložení sankcí je podle ministra Adama Vojtěcha spravedlivé vůči lékařům, protože příprava ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) nebyla dotažena. Je také čas na to, aby Česká lékařská komora (ČLK) dodala chybějící ověření a aby se lékaři a lékárníci se systémem seznámili v praxi. Ministerstvo zdravotnictví a SÚKL v průběhu této bezsankční doby plánují informační kampaň v regionech, v rámci které uspořádají praktické semináře po celé republice.

 

 

„Zavedení eReceptu je jednoznačně správná cesta. Bude to mít řadu přínosů pro pacienty, lékaře i lékárníky,“ zdůraznil ministr Adam Vojtěch. Nový systém nabízí pacientům vyšší míru bezpečí při výdeji léku a více možností předání receptu. Lékař může pacientovi eRecept vystavit nejen v papírové podobě, ale také zaslat formou sms, emailem nebo předat prostřednictvím webové a mobilní aplikace. Lékař má díky eReceptu možnost ověřit si, zda si lék pacient v lékárně skutečně vyzvedl, případně jaký lék mu byl vydán. Předepsat léky může i bez nutnosti být v ordinaci, je zde také možnost recept opravit či stornovat. Lékárníci mají jistotu, že eRecept není možné zfalšovat, sníží se také riziko záměny léků. V budoucnu elektronická preskripce nabídne lékový záznam pacienta, umožní kontrolu duplicit při předepisování léků, sledování lékových interakcí, elektronickou preskripci opiátových léčivých přípravků a v neposlední řadě také snížení administrativy pro lékaře i lékárníky.

Aktuální informace o projektu eReceptu představila zastupující ředitelka SÚKL Irena Storová. „Centrální uložiště elektronických receptů funguje plynule a zcela bez problémů. SÚKL k dnešnímu dni vyřídil celkem 37 199 žádostí lékařů. Zpracováváno je nyní 8 032 žádostí, z toho přibližně 7 000 čeká na ověření u ČLK. K dnešní 15. hodině lékaři předepsali již téměř 146 tisíc elektronických receptů a na více než 89 tisíc eReceptů si pacienti vyzvedli své léky,“ uvedla Storová.

Přestože lékaři mají od nového roku povinnost vydávat elektronické recepty, v určitých případech daných vyhláškou Ministerstva zdravotnictví mohou vystavit listinný recept. Může se tak dít v následujících případech:

 • recepty na léčivé přípravky obsahující omamné látky nebo psychotropní látky,
 • žádanky,
 • recepty na léčivé přípravky vystavené „smluvním lékařem“ poskytujícím zdravotní služby sobě, manželce či manželovi, rodičům, prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům,
 • žádanka a recept na humánní léčivé přípravky, které předepisuje veterinární lékař při poskytování veterinární péče,
 • recept na léčivý přípravek předepsaný v rámci klinického hodnocení,
 • recept, který je určen pro uplatnění v jiném členském státě Evropské unie,
 • činnosti v rámci zdravotnické záchranné služby,
 • poskytování odborné první pomoci,
 • poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta,
 • z prokazatelných objektivních technických důvodů není možné vystavit lékařský předpis v elektronické podobě:
  • výpadek elektrické energie
  • výpadek internetového připojení
  • výpadek informačního systému předepisujícího lékaře
  • výpadek služeb webového rozhraní centrálního úložiště.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail:
tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?