Ladislav Dušek jmenován staronovým ředitelem ÚZIS ČR

Vytvořeno: 11. 10. 2017 Poslední aktualizace: 11. 10. 2017

S účinností od 1. listopadu 2017 dnes Vláda ČR jmenovala ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) České republiky doc. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D. Stalo se tak na návrh ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka. „Docent Dušek zastává funkci ředitele ÚZIS od května 2014. Pod jeho vedením došlo k zahájení rekonstrukce Národního zdravotnického informačního systému, k zahájení vývoje nově modifikovaných či zcela nově novelizovanými právními předpisy včleněných komponent. Například Národního registru hrazených zdravotních služeb, Národního registru zdravotnických pracovníků a dalších,“ říká ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. „Jmenování Ladislava Duška dává dostatečnou záruku v kontinuitě započatých činností v oblasti restrukturalizace Národního zdravotnického informačního systému a jeho dalšího rozvoje,“ dodává ministr zdravotnictví.

Ladislava Duška jako kandidáta na funkci ředitele ÚZIS schválil také Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (50) je absolventem Masarykovy univerzity Brno. Dosáhl mnoha vědeckých ocenění, je uznávanou kapacitou v oborech matematická biologie, biostatistika, analýza a hodnocení biologických a klinických dat, aplikace statistických metod v biologii a medicíně a dalších oborech u nás i v zahraničí.

 

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor komunikace s veřejností  
tel.: 224 972 166, e-mail:
tisk@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?