Kultivace Seznamu zdravotních výkonů je další krok ministerstva k efektivnímu zdravotnictví

Vytvořeno: 6. 6. 2011 Poslední aktualizace: 6. 6. 2011

Na Ministerstvu zdravotnictví ČR skončil v těchto dnech projekt spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj „Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého softwaru pro jeho další údržbu a modelace“, který probíhal od července loňského roku. Jeho cílem byla zásadní technická kultivace a návrh úprav stávajícího seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého softwarového prostředí pro komplexní řešení agendy dalších změn a úprav tohoto seznamu včetně elektronického formuláře registračního listu výkonu.

 
Cílem kultivace Seznamu zdravotních výkonů byla především revize a úprava cen léčivých přípravků, zdravotnického materiálu a zdravotnických prostředků použitých jako přímo kalkulované náklady ve výkonech.
Výsledkem několikaměsíční práce je detailní návrh na vyřazení dlouhodobě nepoužívaných výkonů, sjednocení či zreálnění obsahu kalkulovaných položek u výkonů popisujících shodný diagnostický či terapeutický postup a zjednodušení struktury a sjednocení výkonů klinických vyšetření. “Poprvé od vydání Seznamu zdravotních výkonů proběhla komplexní revize přímo kalkulovaných položek napříč odbornostmi, což vytváří základ pro nové, efektivní používání reálného seznamu zdravotních výkonů při úhradě poskytnuté zdravotní péče,“ říká ministr zdravotnictví Leoš Heger.
 
Před zahájením projektu kultivace Seznamu zdravotních výkonů zde bylo celkem 3700 kódů výkonů, zhruba pět tisíc různých druhů zdravotnického materiálu a léků vstupujících do kalkulace, přičemž 80 % z nich opatřeno kódy, které nejsou platnými kódy číselníků (náhradní kódy MZ ČR). Kódy byly označeny položky, které nejsou ani léky, ani materiál, ani zdravotnické prostředky – například vejce, disketa apod. Stejné položky ve výkonech byly opatřeny různými kódy a pomocnými kódy byly označeny položky, které v platných číselnících vždy měly reálné číselníkové kódy (např. Heparin).
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz
 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?