Krizový štáb Ministerstva zdravotnictví projednal situaci ve Fakultní nemocnici Ostrava

Vytvořeno: 10. 12. 2019 Poslední aktualizace: 10. 12. 2019

 

Na základě pokynu ministra zdravotnictví zasedl v souvislosti s dnešní tragickou událostí v ostravské fakultní nemocnici krizový štáb Ministerstva zdravotnictví složený z vedení ministerstva a zástupců oddělení krizové připravenosti, aby zanalyzoval aktuální situaci v místě události.

Vedení ministerstva je v úzkém kontaktu s vedením nemocnice, hejtmanem kraje a složkami Integrovaného záchranného systému. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch přerušil pracovní cestu a míří do Ostravy, kam dorazí ve večerních hodinách.

V tuto chvíli můžeme říci, že zdravotní péče je v kraji i v místě zajištěna a situace je stabilizovaná. Poskytování zdravotní péče ve fakultní nemocnici není s výjimkou polikliniky omezeno. Pokud by došlo k nárůstu nových pacientů od zdravotnické záchranné služby, je domluvena spolupráce s Městkou nemocnicí Ostrava a Vítkovickou nemocnicí,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví Filip Vrubel.

Ministerstvo zdravotnictví je ve spojení také se složkami Integrovaného záchranného systému, které potvrdily, že jsou na místě speciální týmy hasičů a psychologů, které poskytují psychosociální podporu zdravotníkům, příbuzným zastřelených pacientů a pacientům, kteří byli přítomni.

Zasahujícím týmům na místě jsme nabídli, že pokud by bylo potřeba navýšit kapacity, jsme připraveni jim pomoci se zajištěním dalších psychologů na místě. Rádi bychom také požádali místní ambulantní psychology, kdyby se na ně v příštích dnech obrátili občané zasažení touto tragédií, aby jim vyšli vstříc a přednostně je přijali,“ uvedl náměstek Filip Vrubel.

Ministerstvo zdravotnictví také v rámci zasedání krizového štábu zanalyzovalo situaci ve Fakultní nemocnici Ostrava z hlediska krizové připravenosti. Nemocnice v letošním roce čerpala 1 200 000 Kč z dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů, proběhl zde bezpečnostní audit, nemocnice vytvořila plán vzdělávání bezpečnostních a zdravotnických pracovníků a proškolila již více než 120 osob, zpracovala také brožuru pro zaměstnance a vydala desatero pro návštěvníky. Školení zaměstnanců v nemocnici bude dále pokračovat.

Ministerstvo zdravotnictví od roku 2018 systematicky pracuje na posílení bezpečnosti v českých nemocnicích. Pro tyto účely vypsalo dotační program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví na období 2019-2021. Ministerstvo zdravotnictví v rámci tohoto dotačního programu rozdělilo v roce 2019 celkem 32 milionů korun. Celkem bylo podpořeno 24 nemocnic. Seznam nemocnic, které dotaci obdržely, naleznete zde. V dalších dvou letech bude v rámci dotačního programu alokováno každý rok 32 miliónů korun, celkem tak bude v letech 2019-2021 rozděleno 96 miliónů korun.

Program je zaměřen zejména na provedení analýz ohrožení měkkých cílů, stanovení konkrétních opatření, zpracování bezpečnostních studií areálu nemocnice, nastavení systému ochrany měkkých cílů, proškolení bezpečnostního a zdravotnického personálu, identifikaci únikových cest apod. Ministerstvo zdravotnictví nyní zanalyzuje možnosti, jak by bylo možné tento dotační program rozšířit na více nemocnic. Dnes je určen pro akutní lůžková zařízení nad 350 lůžek, rádi bychom tento limit snížili a rozšířili okruh nemocnic, které by mohly být podpořeny,“ zdůraznil náměstek Vrubel.

Nemocnice jsou z povahy věci zařízení velmi otevřená a není proto reálné, aby v nemocnici existovaly například bezpečnostní rámy na všech vstupních místech, kterých mohou být u nemocnice pavilonového typu i desítky. Eliminovat případné hrozby má na místě bezpečnostní služba či kamerový systém, dobře proškolený bezpečnostní i zdravotnický personál a dobře nastavené traumatologické plány. Ministerstvo zdravotnictví si uvědomuje, jak složité a zároveň nutné je zajistit bezpečnost personálu a pacientů v českých nemocnicích, je proto připraveno i v dalších letech přispívat na projekty, jejichž cílem bude zvýšení bezpečnosti a ochrany nemocnic, a podporovat provádění nácviků a pravidelných školení personálu na ochranu měkkých cílů. V této oblasti spolupracují nemocnice s Policií ČR a jejich krajskými týmy zaměřenými na ochranu měkkých cílů.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?