Kampaň SCREENINGOVÉ PROGRAMY úspěšně končí – jen za rok 2014 odhalila přibližně 600 nádorů s velkou šancí na vyléčení

Vytvořeno: 1. 7. 2015 Poslední aktualizace: 1. 7. 2015

Dopisy s pozvánkou na vyšetření budou lidem chodit dál

Jednomu ze tří Čechů je během jeho života diagnostikována rakovina a jeden ze čtyř na ni zemře. Ministerstvo zdravotnictví ČR se ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami rozhodlo aktivně zasáhnout do boje proti vysokému výskytu zhoubných nádorů. Na počátku roku 2014 proto zahájilo projekt „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – screeningové programy“, který byl financován ze zdrojů Evropské unie a částečně ze státního rozpočtu. Jeho smyslem bylo zvýšit návštěvnost preventivních vyšetření tří nejrozšířenějších typů rakoviny v ČR – rakoviny tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního čípku. Právě tyto nádory zapříčinily jen v roce 2013 5 633 úmrtí. Projekt splnil svůj cíl. Přivedl lidi na preventivní screeningová vyšetření. Dle expertních odhadů bylo na základě adresného zvaní jen za rok 2014 v časném stadiu odhaleno přibližně 600 nádorů. Pacienti s těmito časnými nálezy mají velkou šanci na úplné vyléčení. Ačkoli projekt k 30. 6. 2015 končí, lidé budou i nadále dostávat adresné pozvánky od svých pojišťoven.

Skutečný dopad projektu se projeví v následujících měsících a letech. Už teď je zvyšující se zájem o preventivní vyšetření patrný, moc mne to těší. Ačkoli projekt v červnu končí, díky jeho pětileté udržitelnosti budou i nadále zdravotní pojišťovny zvát své klienty na screeningová vyšetření. Rád bych proto občany vyzval, aby této možnosti využili. Včasné odhalení karcinomu zásadně zvyšuje naději na vyléčení a přežití pacienta, řekl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

 

Projekt motivoval lidi k návštěvě vyšetření

Do dnešních dní bylo na některý ze screeningů pozváno téměř 3 400 000 pojištěnců, kteří spadají do rizikových cílových skupin a dané vyšetření dosud neabsolvovali. Od ledna do června 2014 pozvánku obdrželo 1 291 859 občanů. Na jejich základě se zvedla a stále zvedá návštěvnost preventivních vyšetření. Každá 7. žena, jež obdržela pozvánku (v období leden až červen 2014), přišla na preventivní mamografické vyšetření. Každá 11. pozvaná žena využila screeningového vyšetření karcinomu děložního čípku. Každý 7. pozvaný muž nebo žena také navštívili screeningové vyšetření rakoviny kolorekta. Screeningová vyšetření díky pozvánkám rozeslaným v roce 2014 pomohla dle expertních odhadů odhalit přibližně 600 nádorů s velkou šancí na vyléčení.

Před zahájením kampaně byl nejméně navštěvovaný screening kolorektálního karcinomu. Právě u něj se podařilo návštěvnost zvýšit nejmarkantněji. Oborová zdravotní pojišťovna zaznamenala oproti roku 2013 nárůst návštěv v roce 2014 o 30,5 %, Vojenská zdravotní pojišťovna o 28,8 % a Všeobecná zdravotní pojišťovna nárůst o 26 %.

 

Roadshow – šířila povědomí o prevenci

Projekt podporovala celorepubliková informační kampaň, jejíž nedílnou součástí byla osvětová roadshow. Právě roadshow navštívila celkem 25 vybraných měst České republiky, kde rozšiřovala povědomí o možnostech screeningových programů. Díky této účinné formě si mohli lidé ve svých městech vyslechnout nové informace a konzultovat své otázky s přítomnými místními lékaři i odborníky z řady neziskových organizací (Aliance žen s rakovinou prsu, Dialog Jesenius / Ruce na prsa, Liga proti rakovině, České ILCO, Onkomaják), jejichž podpoře se roadshow těšila. Tato osvětová akce taktéž aktivně zapojovala všechny přítomné. Ženy se na speciálním modelu učily nezbytné samovyšetření prsu a kdokoli z příchozích mohl pro své blízké vytvořit fotovzkaz s motivací k návštěvě preventivního vyšetření stejně tak, jako to v informační kampani dělají Chantal Poullain, Ilona Svobodová a Jan Čenský.

Hlavním mediálním partnerem projektu byla Česká televize, která významným způsobem napomohla zvýšit povědomí o tomto důležitém tématu.

 

Projekt má odezvu

Důkazem, že projekt naplnil a stále naplňuje svůj cíl, je nejen narůstající číslo návštěv jednotlivých vyšetření, ale i osobní vyjádření, které své pojišťovně napsal její klient Jiří: „Tímto dopisem bych Vám chtěl poděkovat za Vámi organizovanou akci na vyšetření tlustého střeva. Na základě zvacího dopisu jsem absolvoval test, bohužel s pozitivním výsledkem. Proto jsem podstoupil kolonoskopii, kde mi odhalili zhoubný nádor na tlustém střevě. Pak následovala operace, onkologická léčba, která mi asi v mých 55 letech zachránila život. Tímto Vám moc děkuji a přál bych si, aby ošetřující lékaři více upozorňovali na možnost tohoto vyšetření už po 50 letech. Můj případ by mohl být dostatečným varováním pro ty, kteří se z obavy a třeba i z nedostatku informací tomuto vyšetření vyhýbají. Moc děkuji.“

 

Pozvánky budou i nadále rozesílány

Dle odhadu Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Brno uslyší v roce 2015 přes 17 tisíc pacientů od svého lékaře diagnózu rakoviny kolorekta, prsu nebo děložního čípku. I proto budou pojišťovny až do 30. 6. 2020 doručovat adresné pozvánky do schránek svých klientů, kteří jsou ohroženi výše zmíněnými typy rakoviny a screeningové vyšetření doposud nenavštívili. Včasné odhalení je stěžejním krokem k úspěšnému vyléčení.

Více informací na: www.bezrakoviny.cz, www.mamo.cz, www.cervix.cz  www.kolorektum.cz.

Zdroj dat:

 

 

 

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?