Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Kabinet dnes schválil řadu důležitých opatření, mezi nimi povinné diskriminační PCR u každého pozitivního vzorku a české certifikáty pro osoby očkované ve třetích zemích

Vytvořeno: 28. 6. 2021 Poslední aktualizace: 28. 6. 2021

Vláda na svém dnešním jednání schválila návrh Ministerstva zdravotnictví, podle kterého budou laboratoře nově povinně provádět u každého pozitivního výsledku PCR testu také diskriminační PCR vyšetření. Povinnost nosit venku respirátor zůstane nově jen na větších hromadných akcích. Novinkou jsou také pravidla pro postup poskytovatelů zdravotních služeb, kteří budou do systému ISIN zapisovat informace o provedeném očkování ve třetích zemích, díky čemuž dostanou očkované osoby certifikát EU COVID. Jednání vlády se týkalo také změny opatření pro návrat z červené kategorie zemí, nebo úpravy úhrady očkování proti onemocnění covid-19.

Ochrana dýchacích cest venku už od 1. července nebude obecně povinná na veřejných místech, a dále nebude vyžadován respirátor na veřejných místech, jako jsou např. čekárny veřejné dopravy a nástupiště, a rovněž ani v motorových vozidlech. Respirátor zůstane povinný na venkovních hromadných akcích, kde je přítomno více než 30 osob, tato povinnost se však nebude vztahovat na dětské tábory, včetně příměstských, v místě jejich konání. Respirátory zůstávají nadále povinné ve vnitřních prostorách.

Poskytovatelé zdravotních služeb testující metodou PCR mají od 1. července povinnost provést tzv. diskriminační PCR vyšetření v případě každého pozitivního výsledku standardního PCR testu. Pokud nemají sami možnost provádět tento typ vyšetření, zajistí jeho provedení prostřednictvím jiného poskytovatele zdravotních služeb. Využít můžou také Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě a Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem.

„Vzhledem k výskytu nových mutací koronaviru budou všechny laboratoře povinny zajistit u každého pozitivního vzorku provedení tzv. diskriminačního PCR testu. Díky tomu dokážeme včas detekovat výskyt mutací a budeme případně schopni na vzniklou situaci promptně reagovat,“ popisuje význam diskriminačního PCR testu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Od 7. července bude nově umožněno získat certifikát EU COVID také osobám očkovaným ve třetích zemích. Vláda schválila postup pro poskytovatele zdravotních služeb, kteří do ISIN zapíší informace o očkování provedeném v třetí zemi, na základě kterého bude očkovanému vystaven český certifikát o očkování v rámci digitálního certifikátu EU COVID. Podmínkou pro vydání certifikátu je, aby žadatel předložil certifikát o očkování vydaný ve třetí zemi v anglickém jazyce oprávněným subjektem, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Očkování musí být zároveň provedeno očkovací látkou, která odpovídá vakcínám, kterým byla udělena registrace Komise na základě doporučení EMA.

Žadatelem musí být občan ČR nebo jeho rodinný příslušník, který má povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu na území ČR. Může se jednat také o občana EU, který disponuje vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky nebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou. Případně se může jednat také o akreditovaného člena diplomatické mise v České republice včetně soukromé služební osoby, nebo úředníka mezinárodní organizace registrované u Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Ministerstvo zdravotnictví vládu dále informovalo o změně pravidel pro návrat ze zemí z červené kategorie, kdy budou nově platit stejná opatření, jako při návratu z tmavě červené kategorie. U červené kategorie zemí bude nově nutné po návratu absolvovat PCR test, a to nejdříve 5. a nejpozději 14. den po vstupu na území ČR. Do výsledku testu je nutná samoizolace. „Blíží se prázdniny a výrazně roste cestovatelská aktivita. Současně s tím se významně zvyšuje riziko zanesení mutací do ČR. Po poradě s Centrálním řídícím týmem a paní hlavní hygieničkou jsme se proto rozhodli zpřísnit opatření na hranicích při návratu z červených zemí,“ dodává ministr. K této změně dochází od 1. července. Od stejného data se rozšíří kategorie zemí s extrémním rizikem nákazy (černá kategorie), kam přibude Namibie, Paraguay a Rusko. Od pondělí 5 .července se pak kategorie rozšíří také o Tunisko.

Vláda schválila také návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/2020 Sb., o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění covid-19, a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Změna se týká úhrady očkování proti onemocnění covid-19 z veřejného zdravotního pojištění. V současnosti je úhrada, distribuce a podání očkovacích látek hrazeno z veřejného zdravotního pojištění v případě, že vakcíny stát získal postupem na základě rozhodnutí Komise C(2020) 4192. Stát však má nyní možnost získat očkovací látky pro onemocnění covid-19 i jiným způsobem (zejména dar nebo zápůjčka od jiného státu, popř. možnost získat od výrobce část očkovacích látek učených pro jiný stát na základě souhlasu tohoto státu) a takto získané vakcíny a jejich aplikaci by nebylo možné hradit a stát by ani nedisponoval titulem nahradit očkované osobě případnou újmu způsobenou takovým očkováním. Zmíněná novela tedy rozšiřuje výčet situací, za nichž jsou očkování proti onemocnění covid-19 hrazena.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, ředitelka odboru komunikace a tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?