Jaké změny jsme zavedli a prosadili v roce 2015

Vytvořeno: 16. 12. 2015 Poslední aktualizace: 16. 12. 2015

Pacienti neplatí od 1. 1. 2015 regulační poplatky a zdravotní péče je tak dostupnější všem potřebným, aniž by se naplnily negativistické předpovědi odpůrců rušení poplatků o přetížených ordinacích z tohoto důvodu.

Růst platů zdravotníků o 5 %, zajištění financí na analogické navýšení mezd

 • Úhradová vyhláška přináší dostatečné navýšení financí na 5% růst tarifních platů a analogické navýšení mezd. Od 1. 1. 2016.

Včasné vydání spravedlivé úhradové vyhlášky

 • Úhradová vyhláška byla v souladu s novým zmocněním vydána o dva měsíce dříve, než bylo zvykem – zdravotní pojišťovny tak měly možnost nastavit správně své zdravotně-pojistné plány.
 • Je prorůstová a zajišťuje ve všech segmentech dostatečný nárůst úhrad na pokrytí zvýšení osobních nákladů.
 • Z hlediska dopadů na systém veřejného zdravotního pojištění je úhradová vyhláška rozpočtově neutrální, u všech zdravotních pojišťoven se saldo roku 2016 pohybuje v rozmezí 0,5 % příjmů pojišťovny.
 • Úhradová vyhláška nebrání poskytovatelům a pojišťovnám se individuálně dohodnout na jiném způsobu úhrady. V některých segmentech Ministerstvo zdravotnictví individuální dohody naopak preferuje.

Úhradová vyhláška myslela i na kompenzaci zrušených regulačních poplatků.

 

 

Navýšení ceny práce nositelů výkonů v seznamu výkonů o 10 %

 • V seznamu zdravotních výkonů byla valorizována položka osobních nákladů nositelů výkonů o 10 %, toto opatření se nejvíce projeví u praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost a u záchranné služby. V ostatních segmentech bude vstupovat do úhrad postupně v závislosti na možnostech systému veřejného zdravotního pojištění. Od 1. 1. 2016.

 

Transparenční novela zákona o veřejném zdravotním pojištění

 • Novela vychází z programového prohlášení vlády, které vládu zavazuje k posílení státního dozoru nad finančními toky zdravotního pojištění a nad fungováním zdravotních pojišťoven.
 • Materiál zakotvuje mimo jiné:
  • Povinnost zveřejňování smluv mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami
  • Úplný zákaz náboru pojištěnců prostřednictvím třetích osob

Nastartování procesu kontrol zdravotních pojišťoven

 • Vzniklo nové oddělení kontroly zdravotních pojišťoven s deseti kontrolory.
 • Byly vytvořeny kontrolní týmy a probíhají kontroly ve 4 zdravotních pojišťovnách (ČPZP, VZP, RBP a OZP).
 • Plánuje se každoroční provedení hloubkové kontroly ve 2 zdravotních pojišťovnách.
 • V případě zjištění problémů v činnosti je možné operativně provést ad hoc kontrolu konkrétních procesů.

Ekonomická stabilizace zdravotních pojišťoven – pojišťovny platí včas

Úspora prostředků veřejného zdravotního pojištění v rámci rozhodování o cenách a úhradách léků

 • Na počátku roku 2015 jsme měli možnost prezentovat úspory z revizí cen a úhrad léčiv, kterými Státní ústave pro kontrolu léčiv ušetřil téměř 2,2 miliardy korun pro systém veřejného zdravotního pojištění. Úspory byly investovány především do léků pro onkologicky a jinak těžce nemocné.
 • Celý systém, tedy výrobci, distributoři a lékárny, prokazují pozitivní součinnost v tom, že se přizpůsobují změnám, a tak často nevyužívají maximálních cen a obchodních přirážek. To má v konečném důsledku pozitivní vliv pro pacienty, kteří nemusí na léky doplácet více.
 • Uspořené prostředky zůstávají v systému veřejného zdravotního pojištění a mohou být použity pro pokrytí léčby většího počtu pacientů, případně pro pacienty, kteří trpí velice vzácnými a závažnými onemocněními, jejichž léčba je vysoce nákladná.
 • V hloubkových revizích rozhodnutých v roce 2015 vznikla úspora 967 mil. Kč
 • V rámci zkrácených revizí Ústav zahájil celkem 14 řízení, z toho 8 na žádost pojišťovny, 5 za účelem dosažení úspor po vstupu generika na trh a 1 za účelem dosažení úspor po uzavření dohody mezi zdravotní pojišťovnou a držitelem rozhodnutí o registraci.
 • Celková úspora ze zkrácených revizí činí více než 828 mil. Kč.
 • Pokud tedy sečteme úspory z hloubkových a zkrácených revizí, dostáváme se na sumu blížící se 2 miliardám Kč.

 

Novela vyhlášky č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

 • Zásadní změnou je navýšení množstevního omezení konopí pro léčebné použití, nové vymezení druhů a typů konopí pro léčebné použití, rozšíření odborností předepisujících lékařů a indikací. Všechny úpravy směřovaly k faktickému zavedení léčebného konopí do klinické praxe.
 • Účinnost od 17. 10. 2015 (nově Předpis č. 236/2015 Sb.).

 

Příprava novely zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

 • Kromě slaďování práva s Evropskou unií zákon především řeší hrozby akutní nedostupnosti léčivých přípravků pro potřeby pacientů v České republice a chrání tak jejich životy a zdraví, a to vytvořením systému sledování a vyhodnocování hrozby nedostupnosti léčivých přípravků pro potřeby pacientů v České republice a přijímání příslušných opatření omezujících distribuci léčivých přípravků mimo území České republiky.
 • 21. 12. 2015 projedná vláda

 

Dokončení akčních plánů Národní strategie Zdraví 2020 a jejich přijetí ve vládě

Dokončení 13 akčních plánů, které byly oficiálně předány Evropské komisi, aby tak byla splněna předběžná podmínka pro čerpání finančních prostředků z Evropských Strukturálních a Investičních Fondů (ESIF) Evropské unie. ESIF by se tak měly stát významným zdrojem nejen pro naplňování stanovených priorit Národní strategie Zdraví 2020, ale také pro financování našeho zdravotnictví ve všech oblastech.

 

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví – uhájili jsme systém povinného očkování

Novela otevřela v parlamentu širokou diskusi o klíčových principech ochrany veřejného zdraví v ČR, zejména o systému očkování. Tyto principy se podařilo obhájit. Účinnost od 1. 12. 2015.

 

Centralizované nákupy

Nákup energií na rok 2016 koncem září na Českomoravské komoditní burze Kladno – snížili jsme náklady o téměř 100 milionů korun. Už v roce 2015 platíme za elektřinu a plyn o 80 milionů korun méně než v roce 2014. V roce 2016 pak bude díky novým cenám, které se meziročně podařilo snížit o dalších 97 milionů korun, rozdíl už téměř 180 milionů korun.

Podpora regionálních zdravotnických zařízení

Celkový objem dotace 650 mil. Kč (do každého kraje 50 mil. Kč s výjimkou Hl. m. Prahy); jedná se o podporu zdravotnických zařízení řízenými kraji. Tato podpora byla určena především na modernizaci a rekonstrukci. Ve prospěch krajských zdravotnických zařízení byla zahájena realizace celkem 84 investičních akcí.

Konkrétní příklady:

 • Jihočeský kraj: Nemocnice České Budějovice – pořízení PET/CT – dotace ze státního rozpočtu 50 mil. Kč
 • Kraj Vysočina: Nemocnice Jihlava – pořízení PET/CT  – dotace ze státního rozpočtu 50 mil. Kč
 • Karlovarský kraj: Karlovarská krajská nemocnice – nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu – dotace ze státního rozpočtu 50 mil. Kč
 • Ústecký kraj: Krajská zdravotní – rekonstrukce a modernizace technologického vybavení prádelny – dotace ze státního rozpočtu 39,6 mil. Kč
 • Moravskoslezský kraj: obnova přístrojové techniky v nemocnicích ve Frýdku-Místku, Třinci, Krnově, Karviné a Opavě – dotace ze státního rozpočtu 50 mil. Kč
 • Pardubický kraj: Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví – rekonstrukce elektroinstalace – dotace ze státního rozpočtu 7,1 mil. Kč

 

Vyhláška č. 297/2012 Sb. (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého)

 • Novela má za cíl odstranit co možná nejvíce nedostatků, které se v praxi při postupu při úmrtí, zejména mimo zdravotnická zařízení, projevily, a usnadnit vyplňování a předávání Listu.
 • Účinnost novely od 1. 1. 2016

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 604
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?