Informace o přípravě lékové vyhlášky (ke dni 7. března 2006)

Vytvořeno: 20. 12. 2007 Poslední aktualizace: 20. 12. 2007

Návrh vyhlášky, kterou se určují úhrady z veřejného zdravotního
pojištění za léky (respektive jejich účinné látky v konkrétních
lékových formách), byl dokončen na základě doporučení kategorizační
komise a poté výsledků odvolacího řízení. Ministerstvo zdravotnictví
návrh poslalo do zkráceného vnějšího a vnitřního připomínkového řízení
a očekává, že po vypořádání tohoto řízení bude do konce příštího týdne
předán Legislativní radě vlády.

Od 7. března zahájila VZP práce na zpracování číselníku HVLP, který je
jakýmsi překlopením vyhlášky do formy použitelné pro lékárny, které
léčivé přípravky vydávají pacientům a které musí svůj sortiment
přecenit. Očekává se, že by číselník VZP mohl být dispozici nejpozději
do 20. března a následně distribuován do zdravotnických zařízení. Tento
pružný přístup VZP ministerstvo oceňuje.

Text návrhu vyhlášky, upravený o výsledky odvolacího řízení, bude do konce tohoto týdne vyvěšen na webových stránkách MZ.

Připomínáme, že na přípravě vyhlášky se podíleli všichni, kteří
mají s léky co do činění, tedy kromě pojišťoven, MZ a odborných
společností také lékařská a lékárnická komora, zástupci asociací
výrobců i pacientských organizací. Pro nikoho by tedy nemělo být její
znění překvapením, a přestože jsou všechny termíny napjaté,
ministerstvo počítá s tím, že vyhlášku vydá k 1. dubnu tak, jak bylo
původně plánováno. V minulosti probíhala příprava vyhlášky v daleko
napjatějších podmínkách, což je do značné míry dáno dlouhodobým
nastavením právního prostředí pro úhrady léků To se bude nyní měnit,
protože MZ připraví novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění,
která začne platit už v příštím roce.

Podle našich zjištění jsou na praktickou realizaci vyhlášky připraveni
lékárníci v jednotlivých regionech, neboť díky aktivitě MZ disponují
mnohem větším množstvím informací o vyhlášce než v minulosti. MZ bude
konzultovat vydání vyhlášky s Českou lékárnickou komorou a v případě,
že by došlo k novému zdržení v závěru legislativního procesu, posune
její účinnost o měsíc. Věříme však, že to nebude nutné a že se tak
čeští pacienti dostanou už v dubnu k některým novým lékům a zároveň
dojde k efektivnějšímu hospodaření s prostředky zdravotního pojištění
částečně díky úpravám úhrad odrážejícím změnu sortimentu léčiv na trhu.

V souvislosti s přípravou vyhlášky jsme zaznamenali informace o údajné
hrozící ekonomické katastrofě, kterou by měl způsobit prudký růst
nákladů na léky. Tyto obavy šíří prezident České lékařské komory, a
proto ho vyzýváme, aby předtím, než začne strašit pacienty, si ověřil
fakta a jejich souvislosti a přestal si vymýšlet. Žádná ekonomická
katastrofa nehrozí. Ve spotřebě léčiv se pouze vracíme k normální
situaci, která zde byla před experimenty bývalého ministra Davida
Ratha, kdy v první polovině roku 2006 došlo k 20procentnímu poklesu
nákladů na léky, ovšem díky drastickému a protipacientskému nastavení
limitů lékařům pro preskripci. Stejných limitů, jaké kritizovali lékaři
v minulém roce a které posléze, pod tíhou mínění odborné veřejnosti,
kritizoval i prezident. Kubek. Protože byl propad tak veliký, jeví se
návrat k normálu jako prudký růst nákladů, ve skutečnosti dál náklady
na léky porostou pouze mírně, stejně jako celý sektor, a to do výše, s
níž počítají zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven. Na
současném nárůstu se odráží i snaha pacientů předzásobit se léčivy před
vydáním nové vyhlášky, pravděpodobně podpořená některými neuváženými
výroky o drastickém nárůstu doplatků, které na veřejnosti zazněly v
minulých týdnech, ale které se nezakládají na pravdě.

Ministerstvo zdravotnictví uspořádá 22. března seminář o lékové
vyhlášce, určený novinářům, pacientským organizacím a členům Parlamentu
ČR. Bude součástí probíhající informační kampaně, jejíž cílem je
pravdivě informovat o hrazení léků po 1. dubnu letošního roku.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?