Index rizika Protiepidemického systému (PES) k 20. 12. 2020

Vytvořeno: 20. 12. 2020 Poslední aktualizace: 20. 12. 2020

Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo hodnoty indexu rizika, který je kalkulován pro Protiepidemický systém (PES). Hodnota indexu kalkulovaného na bázi PCR testů je k 20. 12. 2020 76 bodů ze 100. Detaily jsou k dispozici na: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes.

V souladu se schválenou metodikou a doporučením Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) je od 14. 12. prováděn rovněž výpočet, který zohledňuje všechny provedené testy včetně testů antigenních. Hodnota indexu podle této kalkulace k 20. 12. 2020 je rovna 66 bodů ze 100.

Detaily a číselné souhrny jsou uvedeny v příloze této zprávy.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?