Index rizika PES je na hodnotě 81, nejhorší je situace v Karlovarském kraji

Vytvořeno: 23. 12. 2020 Poslední aktualizace: 23. 12. 2020

Souhrnný index rizika pro Českou republiku je podle protiepidemického systému na hodnotě 81. Hodnota odpovídá pátému pohotovostnímu stupni. Vláda ČR proto projednala přesun právě do tohoto stupně. Pro toto rozhodnutí byla kromě rizikového skóre důležitá také situace ohledně intenzivní péče v nemocnicích.

Řazení do příslušných úrovní probíhá na základě epidemiologických ukazatelů, jako je např. 14denní incidence na 100 tisíc obyvatel, zjednodušený výpočet reprodukčního čísla, pozitivita testů a také 14denní incidence na 100 tisíc obyvatel zaměřená na seniorní skupiny.

Aktuální hodnota souhrnného indexu rizika pro Českou republiku je nyní 81. Úroveň odpovídá pátému pohotovostnímu stupni. Nejpříznivější skóre je v Praze, kde se pohybuje na hodnotě 66. Naopak v Karlovarském kraji je hodnota indexu 86.

„Souhrnný index rizika PES je i nadále na hodnotě, která odpovídá pátému stupni pohotovosti, proto jsme byli nuceni na jednání vlády přistoupit k přesunu do tohoto stupně. Kromě samotného indexu je velmi důležité pozorně sledovat také situaci v nemocnicích, především v oblasti intenzivní péče,“ říká ministr zdravotnictví Jan Blatný.

V souvislosti s nárůstem počtu případů dochází také k navyšování počtu provedených testů, které souvisejí s indikacemi k testování. Aktuálně je prováděno ve všedních dnech zhruba 30 000 testů denně. Průměrná pozitivita testů se pohybuje okolo 25 %.

„Počty nových případů na onemocnění covid-19 korelují s počty provedených testů. K tomu, aby situace neeskalovala, pomáhá také trasování. Do 24 hodin se podaří vyřešit většinu případů,“ zmiňuje hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

Skóre je hodnoceno barevně pro celou republiku i jednotlivé kraje, hodnoty jsou ale kalkulovatelné také pro nižší správní celky. Podle skóre jsou kraje řazené do pěti stupňů pohotovosti, na které navazují příslušná protiepidemická opatření týkající se např. nošení roušek, shromažďování, obchodů, kultury nebo školství, ale i jejich rozvolňování.

Protiepidemický systém (PES) vyvinulo Ministerstvo zdravotnictví a Ústav zdravotnických informací a statistiky ve spolupráci s experty z českých i zahraničních univerzit. Skóre je kalkulováno a implementováno do online systému ÚZIS a zveřejněno na webových stránkách.

„Všechny sledované populační epidemické indikátory ukazují mezitýdenní nárůst. Šíření viru má komunitní charakter a narůstá s hodnotou reprodukčního čísla 1,25. Vyšší počty nově nakažených zranitelných skupin představují bohužel stále trvající riziko pro budoucí hospitalizace,“ zmiňuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

V nemocnicích trvá stabilní situace z pohledu dostupnosti péče pro pacienty s covid-19. Stávající vývoj počtu nemocných covid-19 s nutností hospitalizace ale vyžaduje v řadě krajů trvající omezování odkladné péče, v některých prakticky zastavení. Systém je udržován v pohotovostním režimu tak, aby byl schopen v řádu dní se přizpůsobit kapacitně na případný i skokový nárůst pacientů. V provozu je nadále Národní dispečink lůžkové péče, umožňující operativní transport a umístění pacientů mimo daný kraj v případě nutnosti.

Aktuální opatření, počty pozitivně diagnostikovaných pacientů a další informace související s epidemií covid-19 je možné sledovat na stránkách Ministerstva zdravotnictví koronavirus.mzcr.cz, nebo na vládním portálu covid.gov.cz.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Barbora Peterová, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí, e-mail: tisk@mzcr.cz 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?