I přes ekonomickou krizi a růst platů jsou české fakultní nemocnice finančně stabilní

Vytvořeno: 7. 2. 2012 Poslední aktualizace: 7. 2. 2012

Fakultní nemocnice a další zdravotnická zařízení přímo řízená ministerstvem zdravotnictví jsou i přes pokračující ekonomickou krizi a dopady memoranda o navýšení platů lékařů v průměru stále likvidní a míra zadluženosti se nezvyšuje. Potvrdila to analýza efektivnosti hospodaření za rok 2011. Sledované nemocnice dosáhly v roce 2011 hospodářského výsledku před zdaněním 447 milionů Kč.  

Všechna přímo řízená zdravotnická zařízení zaznamenala za posledních pět let významný posun směrem k větší finanční stabilitě, vyšší ekonomické efektivnosti a efektivnosti objemu péče vyjádřené objemem tržeb. „Ministerstvo vnímá udržení finanční stability přímo řízených organizací v návaznosti na růst osobních nákladů, DPH a zvyšování kvality a kvantity produkce jako absolutní prioritu,“ říká ministr zdravotnictví Leoš Heger a dodává: „Prostředkem k naplnění tohoto cíle bude další zefektivnění řízení veřejných zakázek, centralizace nákupů, restrukturalizace a koncentrace péče.“
 
I další faktory, jako produktivita práce měřená tržbami, jsou trvale rostoucí. České fakultní nemocnice a další přímo řízená zdravotnická zařízení navíc stabilně udržují velmi nízkou úroveň zásob, míra pohledávek po splatnosti se nezvyšuje a průměrné platy ve všech kategoriích trvale narůstají. Navíc se podařilo snížit počet akutních lůžek celkem o jeden tisíc. „Zároveň se nám daří důsledně naplňovat programové prohlášení vlády v oblasti rozpočtové zodpovědnosti a protikorupční strategie. Spolupracujeme s přímo řízenými organizacemi na optimalizaci nákladů a zavádění postupů, které vedou ke snižování materiálových a ostatních nákladů. Tím vytváříme i prostor pro růst platů,“ doplňuje první náměstek ministra zdravotnictví Marek Ženíšek.
 
Ministerstvo zdravotnictví chce udržet tento pozitivní trend i v roce 2012. Zaměřit se chce především na další snižování materiálových nákladů a zvyšování výnosů v návaznosti na úhradovou vyhlášku. I když koncepce úhradové vyhlášky znevýhodňuje velké fakultní nemocnice oproti těm menším, přesto se hlavně díky vnitřním úsporám podaří zvýšit mzdy o slíbených 6,25 %.
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz
 
 
 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?