Hygienici v červenci provedli 839 kontrol dětských zotavovacích akcí

Vytvořeno: 7. 8. 2015 Poslední aktualizace: 7. 8. 2015

První prázdninový měsíc hygienici pravidelně vyráželi na kontroly zotavovacích akcí pro děti. Zjistili při nich nedostatky zejména v nesplnění ohlašovací povinnosti, stravování a ubytování dětí, ve zdravotnické dokumentaci, nebo v podmínkách pro osobní hygienu. Nahlášeno bylo také 10 epidemických výskytů infekčních onemocnění (zažívací obtíže), které měly ale převážně lehký, 1-2 denní průběh.

„K 31. 7. 2015 nebyl orgánem ochrany veřejného zdraví vydán žádný zákaz konání zotavovací akce nebo jiné podobné akce pro děti. V tomto období jsme zkontrolovali 839  dětských rekreací a za zjištěné hygienické nedostatky bylo uloženo 49 sankcí v celkové výši 52 900 Kč,“ říká hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.

Na kontrolovaných zotavovacích akcích byly zjištěny nedostatky zejména v těchto oblastech:

  • stravování dětí (68),
  • nesplnění ohlašovací povinnosti v požadovaném rozsahu (44)
  • podmínek pro osobní hygienu (35)
  • ubytování dětí (32),                  
  • zdravotnické dokumentace (31)
  • zdravotního zabezpečení akce (18)
  • zásobování pitnou vodou (9)

 

Ke konci července je tedy situace krajskými hygienickými stanicemi hodnocena jako klidná.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?