Hygienici letos v létě provedli 1 179 kontrol dětských rekreací

Vytvořeno: 8. 9. 2015 Poslední aktualizace: 8. 9. 2015

V letošním roce provedli hygienici četné kontroly dětských rekreací, při kterých zjistili nedostatky zejména ve stravování, zdravotnické dokumentaci či ubytování dětí. Za sledované období bylo krajským hygienickým stanicím nahlášeno 20 epidemických výskytů infekčních onemocnění převážně virového původu. Ve srovnání s předešlými roky došlo opět k nárůstu počtu zotavovacích akcí i počtu na nich rekreovaných dětí.

V letošním roce se v České republice uskutečnilo 2 091 zotavovacích akcí, kterých se zúčastnilo 193 391 dětí, přičemž nejvíce se jich již tradičně rekreovalo v Jihočeském kraji (35 096), následuje kraj Vysočina (23 421), Středočeský kraj (20 190) a Plzeňský kraj (17 962). Na kontrolovaných zotavovacích akcích byly zjištěny nedostatky zejména v těchto oblastech:

  • stravování dětí (95),
  • nesplnění ohlašovací povinnosti v požadovaném rozsahu (64)
  • ubytování dětí (48)
  • zdravotnické dokumentace (59)
  • podmínek pro osobní hygienu (38)
  • zdravotního zabezpečení akce (33)
  • zásobování pitnou vodou (12)

Při kontrole samostatných provozoven stravovacích služeb, které zajišťovaly jídlo účastníků zotavovacích akcí pro děti, bylo u 97 kontrolovaných subjektů nalezeno celkem 26 hygienických závad.

V letošním roce tedy hygienici v souvislosti s dětskou rekreací uložili 88 sankcí v celkové výši  115 800  Kč.

 „V průběhu celé sezóny nebyl orgánem ochrany veřejného zdraví vydán žádný zákaz konání zotavovací či jiné akce pro děti,“ informuje hlavní hygienik Vladimír Valenta a dodává: „Letošní sezóna byla krajskými hygienickými stanicemi hodnocena jako klidná, i když oproti roku 2014, kdy bylo nahlášeno 10 epidemických výskytů infekčních onemocnění, se v letošním roce jednalo o 20, což znamená 100% nárůst. Tato skutečnost souvisí s vysokým počtem tropických dnů v letošním létě.  Pro srovnání – v roce 2013 bylo nahlášeno 7 epidemických výskytů, v roce  2012 to bylo 19 a v roce 2011 jsme zaznamenali celkem 14 výskytů.“

Plné znění závěrečné zprávy z kontrol dětských rekreací naleznete zde:

http://mzd.gov.cz/Verejne/dokumenty/letni-detska-rekreace-stav-k-31-82015_10749_5.html

 

Příloha

 

                       Počty nahlášených zotavovacích akcí v jednotlivých krajích

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?