Hospodářská komora ČR a ministerstvo zdravotnictví otevřely diskusi o finanční udržitelnosti českého zdravotnictví

Vytvořeno: 26. 6. 2019 Poslední aktualizace: 26. 6. 2019

Stárnutí české populace bude mít v příštích letech výrazný vliv na růst nákladů na zdravotní péči v ČR a současný systém jeho financování není z dlouhodobého pohledu udržitelný. Je proto potřeba hledat řešení, jak na to systém veřejného zdravotního pojištění připravit tak, aby to v budoucnu nemělo negativní dopad na zaměstnavatele a pacienty. Shodli se na tom účastníci diskuze na téma „Kdo zaplatí zdravotní péči v roce 2030?“, kterou uspořádala v pražském Florentinu Hospodářská komora s ministerstvem zdravotnictví. Diskuse striktně nadstranická a zaměřená daleko za horizont jednoho volebního období proběhla za účasti padesáti hostů: ekonomů, zaměstnavatelů, expertů politických stran i zástupců zdravotnických organizací i firem.

Základní motivací pro uspořádání této diskusní platformy je zájem Hospodářské komory ČR a resortu zdravotnictví na otevřené a široké diskuzi o prioritách ve zdravotnictví, financování zdravotní péče a trendech majících vliv na výdaje systému, a zájem zaměstnavatelů na funkčním a stabilním zdravotnictví a na potřebě vyváženého, udržitelného financování zdravotnictví s přiměřeným finančním zatížením zaměstnavatelů.

Současné financování českého zdravotnictví musí počítat s tím, že v následujících letech bude v ČR stále méně lidí, kteří budou do systému přispívat formou placení pojistného, a naopak bude stále více těch, kteří budou v ten samý okamžik ze systému čerpat finanční prostředky skrze zdravotní péči. Už dnes například tvoří státní pojištěnci, tzn. děti, mladiství a penzisté přes 50 % populace a toto číslo výrazně poroste.

Hospodářská komora dlouhodobě upozorňuje, že v horizontu několika málo let může z důvodu podfinancování dojít k výraznému omezení dostupnosti zdravotní péče. „Je třeba financování zdravotní péče reformovat způsobem, který přežije jeden volební cyklus. Hospodářská komora, jako reprezentant podnikatelů, kteří do zdravotního systému velkou měrou přispívají, máme ambici hrát při jednáních významnou roli. Vzhledem ke stárnutí populace máme zhruba dvě až tři volební období cokoliv změnit,“ vyzval prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Podle dat ministerstva zdravotnictví rostou náklady na zdravotní péči tempem desítek miliard korun ročně a je nezbytné otevřít intenzivní diskuzi o udržitelnosti systému veřejného zdravotního pojištění. „Pro Ministerstvo zdravotnictví je diskuse nad udržitelností financování zdravotnictví naprosto klíčová. V budoucnu budeme čelit nevyhnutelnému demografickému vývoji. Nastane den, kdy se saldo systému veřejného zdravotního pojištění začne propadat do červených čísel. A my se na to musíme včas připravit a zajistit našim občanům i v následujících dekádách kvalitní a dostupnou zdravotní péči. Jsem proto velmi rád, že se nám podařilo uspořádat tuto širokou odbornou debatu a udělat tak první krok v hledání řešení,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„V současnosti se daří náklady poměrně dobře pokrývat díky rostoucí ekonomice. Musíme ale myslet i na to, co přijde, až se hospodářský růst výrazněji zpomalí. Proto systém veřejného zdravotního pojištění musí tvořit rezervy, které by pokryly případný výpadek v dalších letech, kdy ekonomika nebude růst jako nyní. Že je to potřeba, ukazují čísla. V současné době není výše rezerv ani na úrovni předkrizových let,“ upozorňuje náměstek ministra zdravotnictví Filip Vrubel.

Český stát by měl podle Komory přinést konkrétní reformu či alespoň sadu dílčích opatření a zvážit zapojení dalších zdrojů do financování zdravotnictví. „Rozhodně nehovoříme o prvoplánovém přenesení finančního břemene na občany, spíše jde o otevření diskuze okolo různých forem financování včetně možné spoluúčasti, abychom udrželi vysokou kvalitu zdravotnictví,“doplňuje Dlouhý.

Vzhledem k aktuální situaci je podle diskutujících nutné, aby politici i odborníci začali vážně diskutovat o udržitelnosti financování současného modelu zdravotní péče tak, aby firmy, zaměstnavatelé a pacienti věděli, jak bude s jejich penězi v budoucnu nakládáno a s jakým rozsahem a kvalitou zdravotní péče mohou počítat.

Diskuze se vedle prezidenta Hospodářské Komory Vladimíra Dlouhého a náměstka ministra zdravotnictví Filipa Vrubla zúčastnil mimo jiné člen Národní rozpočtové rady Richard Hindls, ekonom Miroslav Zámečník nebo Ladislav Dušek z Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?