Hodnota PES je 76, Česko se přesouvá do čtvrtého pohotovostního stupně

Vytvořeno: 18. 12. 2020 Poslední aktualizace: 18. 12. 2020

Souhrnný index rizika pro Českou republiku je podle protiepidemického systému na hodnotě 76. Hodnota odpovídá pátému pohotovostnímu stupni. Vláda ČR už na pondělním jednání schválila přechod do čtvrtého pohotovostního stupně PES. Důvodem je zhoršení epidemické situace, což se promítá i na denních nárůstech pozitivně diagnostikovaných pacientů. Pokud by se situace nelepšila, zváží Ministerstvo zdravotnictví přesun do pátého stupně pohotovosti.

Řazení do příslušných úrovní probíhá na základě epidemiologických ukazatelů, jako je např. 14denní incidence na 100 tisíc obyvatel, zjednodušený výpočet reprodukčního čísla, pozitivita testů a také 14denní incidence na 100 tisíc obyvatel zaměřená na seniorní skupiny.

Aktuální hodnota souhrnného indexu rizika pro Českou republiku je nyní 76. Úroveň odpovídá pátému pohotovostnímu stupni. Nejpříznivější skóre je stále v Praze, kde se pohybuje na hodnotě 59. Naopak v Moravskoslezském kraji je hodnota indexu 81.

„Počty nově pozitivně diagnostikovaných pacientů postupně narůstají. Museli jsme proto na nepříznivě se vyvíjející epidemickou situaci zareagovat a přejít do čtvrtého pohotovostního stupně protiepidemického systému. Důležité nicméně je, že zatím nedochází k progresivnímu nárůstu hospitalizovaných pacientů, především těch v těžkém stavu,“ uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný.

V souvislosti s nárůstem počtu případů dochází také k navyšování počtu provedených testů, které souvisejí s indikacemi k testování. Aktuálně je prováděno ve všedních dnech zhruba 30 000 testů denně. Průměrná pozitivita testů se pohybuje přes 20 %.

„Pokud by ale rizikové skóre zůstávalo na hodnotě odpovídající pátému stupni, budeme muset v rámci expertní skupiny řešit, zda vládě ČR nenavrhnout přesun právě do tohoto stupně,“ dodává ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Skóre je hodnoceno barevně pro celou republiku i jednotlivé kraje, hodnoty jsou ale kalkulovatelné také pro nižší správní celky. Podle skóre jsou kraje řazené do pěti stupňů pohotovosti, na které navazují příslušná protiepidemická opatření týkající se např. nošení roušek, shromažďování, obchodů, kultury nebo školství, ale i jejich rozvolňování.

„V návaznosti na aktuální epidemickou situaci jsme ve středu spustili plošné testování antigenními testy, které je pro všechny zdarma. Velmi potěšující zprávou je, že je o testování velký zájem. Pokud se chystáte např. na návštěvu svých příbuzných, rozhodně možnost antigenního testování využijte. Ochráníte tak sebe, své blízké a můžete zároveň přispět k eliminaci šíření onemocnění covid-19 v populaci,“ zmiňuje hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

Protiepidemický systém (PES) vyvinulo Ministerstvo zdravotnictví a Ústav zdravotnických informací a statistiky ve spolupráci s experty z českých i zahraničních univerzit. Skóre je kalkulováno a implementováno do online systému ÚZIS a zveřejněno na webových stránkách.

„Jakkoliv se nejedná o jediný ukazatel aktuální situace, je souvislost rostoucího reprodukčního čísla a zhoršující se epidemické situace evidentní. Jeho přibližná hodnota je nyní 1,2. Narůstá také 14denní incidence na 100 tisíc obyvatel, varovným signálem je také procento nákazy mezi seniory. V některých regionech je již evidentní tlak na nemocniční péči,“ zmiňuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. 

Vzhledem k aktuální epidemické situaci schválila vláda ČR na pondělním jednání přesun České republiky do čtvrtého pohotovostního stupně. Přesun představuje např. omezení nočního vycházení, zavření provozoven stravovacích služeb, bazénů a wellness center nebo zvýšení hygienických opatření v obchodech, které ale zůstanou otevřené.

V nemocnicích trvá stabilní situace z pohledu dostupnosti péče pro pacienty s covid-19. Stávající vývoj počtu nemocných covid-19 s nutností hospitalizace ale vyžaduje v řadě krajů trvající omezování odkladné péče, v některých prakticky zastavení. Systém je udržován v pohotovostním režimu tak, aby byl schopen v řádu dní se přizpůsobit kapacitně na případný i skokový nárůst pacientů. V provozu je nadále Národní dispečink lůžkové péče, umožňující operativní transport a umístění pacientů mimo daný kraj v případě nutnosti,“ říká náměstek ministra zdravotnictví, předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a vedoucí Klinické skupiny COVID Vladimír Černý.

Aktuální opatření, počty pozitivně diagnostikovaných pacientů a další informace související s epidemií covid-19 je možné sledovat na stránkách Ministerstva zdravotnictví koronavirus.mzcr.cz, nebo na vládním portálu covid.gov.cz.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?