Hlukové mapy ČR jsou nově dostupné v přehledné webové aplikaci Ministerstva zdravotnictví

Vytvořeno: 15. 2. 2019 Poslední aktualizace: 15. 2. 2019

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo novou webovou aplikaci Strategické hlukové mapy 2017. „Strategické hlukové mapy jsou výpočtovým modelem hlukové situace kolem vybraných pozemních komunikací, železničních tratí, městských aglomerací a Letiště Václava Havla v Praze, tedy kolem největších zdrojů hluku způsobených dopravou. Cílem těchto map je, aby sloužily jako podklad pro budoucí opatření vedoucí ke snížení hlukové zátěže, například v rámci územního plánování,“ uvedla hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová. Podrobnosti o míře hluku v jednotlivých oblastech celé ČR lze vyhledat na webových stránkách ministerstva v sekci Veřejné zdraví – Hlukové mapy 2017.

Strategické hlukové mapy Ministerstvo zdravotnictví pořizuje v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí. Mapy byly pořízeny pro hlavní silnice, po kterých projede více než 3 000 000 vozidel za rok, hlavní železnice, po kterých projede více než 30 000 vlaků za rok, hlavní letiště s více než 50 000 vzlety nebo přistáními za rok (Letiště Václava Havla Praha) a pro aglomerace, které určí členský stát. V případě České republiky jde o aglomerace Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Liberec a Ústí nad Labem – Teplice. Nezbytnými daty pro hlukové mapování jsou data z oblasti dopravy, zeměměřictví, demografické statistiky a v neposlední řadě i akustiky a jejich zpracovatelem je Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě.

„Cílem strategického hlukového mapování je zjištění úrovně hluku ve venkovním prostředí, jemuž jsou vystaveni lidé zejména v zastavěných oblastech, ve veřejných parcích nebo v tichých oblastech aglomerací, v tichých oblastech ve volné krajině, v blízkosti škol, nemocnic a jiných citlivých budov nebo obydlených oblastech,“ upřesnila hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová.

Na základě výstupů ze strategické hlukové mapy budou návazně Ministerstvem dopravy a krajskými úřady zpracovány tzv. akční plány obsahující návrhy opatření, jejichž účelem je ochrana před škodlivými a obtěžujícími účinky hluku, včetně opatření vedoucích k jeho snížení. Opatření by se měla uplatnit zejména pro oblasti vymezené strategickým mapováním hluku jako tzv. kritická místa („hot spots“).

V těchto dnech Ministerstvo zdravotnictví zahájilo přípravu dalšího, již 4. kola, strategického hlukového mapování, jehož publikování předpokládáme v průběhu roku 2023.


Odbor komunikace s veřejností
Kontakt pro média: Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?