Informace k darování anti-covidové rekonvalescentní plazmy

Vytvořeno: 23. 10. 2020 Poslední aktualizace: 7. 12. 2020

V průběhu infekce covid-19 se v těle nemocného vytvářejí specifické protilátky proti viru, který je původcem nemoci (SARS-CoV-2). Tyto protilátky v krvi vyléčené osoby přetrvávají delší dobu po uzdravení. Podání plazmy odebrané osobě, která onemocnění prodělala (tzv. rekonvalescentní plazmy), je jednou z možností, jak nemocné s infekcí covid-19 léčit.

Kdo může darovat?

  • osoba po prodělání onemocnění covid-19 kvůli vytvoření protilátek v jeho krvi (nejlépe muž či žena, která dosud nerodila)
  • plazmu či krev je možné darovat nejdříve za 14 dní po uzdravení
  • dárce musí být v dobrém zdravotním stavu a splňovat podmínky dárcovství

Odběry rekonvalescentní plazmy provádějí vybraná zařízení transfuzní služby. Jako dárci jsou přednostně vhodní muži, kteří v minulosti nedostali transfuzi, a ženy, které nebyly těhotné a také v minulosti nedostaly transfuzi. U žen, které byly v minulosti těhotné, a u osob s transfuzí v minulosti je případně třeba doplňkové laboratorní vyšetření. Průběh onemocnění covid-19 by u potenciálních dárců měl být optimálně s příznaky „běžné respirační infekce“ (tj. zvýšená teplota, kašel apod.).  

Některá zařízení transfuzní služby před odběrem plazmy odebírají zájemcům vzorek krve na vyšetření hladiny protilátek, tento vzorek lze odebrat bezprostředně po vyléčení. Bližší informace poskytnou zařízení transfuzní služby, které může zájemce o darování kontaktovat.

Ministerstvo zdravotnictví děkuje všem, kteří se rozhodnou pomoci dalším pacientům.

 

Seznam zařízení transfuzní služby, která rekonvalescentní plazmu aktuálně odebírají:

Thomayerova nemocnice, Praha

FN Ostrava

FN Olomouc

FN Hradec Králové

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Krajská zdravotní, a.s. – Ústí nad Labem

Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

ÚVN Praha 

Krajská nemocnice T. Bati, a.s, Zlín

VFN v Praze

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Plasmafera s.r.o., pracoviště České Budějovice a Tábor

Fakultní nemocnice Brno

FN Královské Vinohrady

ÚHKT

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?