Hlavní sestra ČR Alena Šmídová: „Proleženiny se stávají závažným problémem, který bychom neměli podceňovat.“

Vytvořeno: 21. 11. 2014 Poslední aktualizace: 21. 11. 2014

U příležitosti celosvětového dne Stop dekubitům, vyhlášeného na 20. listopadu 2014, se na Ministerstvu zdravotnictví pod záštitou hlavní sestry ČR uskutečnil diskuzní panel k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice.

Dekubit neboli proleženina je poškození kůže nebo tkání kůže způsobené přímým tlakem nebo třecími silami. Poškození může být v rozsahu od trvalého začervenání až po odumřelou tkáň postihující svaly, šlachy a kosti.

Proleženiny dnes představují skutečný problém, se kterým se potýkají zdravotníci na celém světě. „O problematice dekubitů je proto třeba informovat širokou veřejnost, protože proleženiny vznikají velmi často i u pacientů v domácím prostředí. Ti se mnohdy do zdravotnického zařízení dostávají už v poměrně komplikovaném stavu,“ říká hlavní sestra ČR Alena Šmídová. Podle údajů Národního referenčního centra je více než třetina pacientů přivezena do zdravotnického zařízení již s proleženinami.

Důležitým bodem letošního kulatého stolu byl návrh na vytvoření celonárodního systému evidence a hodnocení nežádoucích událostí, včetně problematiky rizika a výskytu dekubitů hlášených od poskytovatelů zdravotních služeb. Jednoduchý a uživatelsky přívětivý systém, který vzniká ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistky, by neměl zdravotníky nadměrně zatěžovat. Poslouží přitom k získávání objektivních dat o počtu, prevenci i léčbě dekubitů. Díky tomu umožní upravit počty personálu a vybavení potřebných pro prevenci a léčbu na jednotlivých konkrétních odděleních. Větší důraz na problematiku dekubitů, především ve formě vzdělávání sester a dalšího zdravotnického personálu, by se měl projevit také v rámci akčního plánu Zdraví 2020, vyhlášeného Ministerstvem zdravotnictví v polovině roku 2014.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?