Hlavní hygienik ČR: Také letos pečlivě kontrolujeme kvalitu zmrzliny

Vytvořeno: 1. 8. 2014 Poslední aktualizace: 1. 8. 2014

V loňském roce vyšla poprvé Zpráva o výsledcích cíleného státního zdravotního dozoru zaměřeného na ověření zdravotní nezávadnosti zmrzlin podávaných v zařízeních poskytujících stravovací služby. Kontroly se zaměřily zejména na dodržování hygienických požadavků na výrobu zmrzliny a také na dodržování těchto pravidel v provozovnách samotných.

 

„Za zjištěné nedostatky bylo uděleno celkem 74 sankcí v celkové výši 149.700,- Kč. Kromě finančních sankcí bylo uděleno 49 opatření, nejčastějším byl příkaz k provedení sanitace a dezinfekce (v 17 případech.) Dále byl 2x dán příkaz k likvidaci směsi a pasty na výrobu zmrzliny s prošlou dobou spotřeby a 1x příkaz ke změně vstupních surovin, a ve 14 případech bylo nařízeno ukončení výroby zmrzliny, ať již celkový provoz nebo pouze závadný druh, nebo pozastavení výroby a prodeje do odstranění zjištěných nedostatků,“ popisuje hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.

Loni bylo provedeno celkem 477 kontrol ve 435 provozovnách stravovacích služeb, kdy ve 42 případech se jednalo o kontroly opakované provedené ke zjištění odstranění zjištěných závad. Nejčastějšími pochybeními byly nedodržení provozní hygieny, neodpovídající značení zmrzlinových směsí i rozpracovaných polotovarů, neodpovídající podmínky pro skladování potravin, nedodržení požadavků na zařízení používaná k přípravě zmrzliny nebo nedodržení požadavků na osobní hygienu.

 

V letošním roce se kontroly rozšířily o sledování používaných barviv při výrobě zmrzliny.Dosud bylo provedeno 450 kontrol ve 420 provozovnách společného stravování nabízejících zmrzlinu. Hygienici zatím udělili 44 finančních sankcí ve výši 104.000,- Kč, a dále 32 opatření, např. pozastavení výroby zmrzliny, nařízení provedení sanitace, vyřazení polotovarů pro výrobu zmrzliny apod. Jako nevyhovujících z hlediska mikrobiologického bylo hodnoceno 60 vzorků, zejména z hlediska přítomnosti mikroorganismů znamenajících nedodržení základních hygienických požadavků. V případě použití barviv bylo jako nevyhovujících hodnoceno 13 vzorků zmrzlin, zejména díky přítomnosti nepovolených barviv v polotovarech pro jejich výrobu. Kontroly kvality zmrzliny samozřejmě probíhají i nadále.

 

 

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166

Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?