Hlavní hygienička ČR: Situaci kolem výskytu žloutenky typu A na Jižní Moravě máme pod kontrolou

Vytvořeno: 7. 9. 2016 Poslední aktualizace: 7. 9. 2016

V reakci na zvýšený výskyt virové hepatitidy A (VHA) na Jižní Moravě provedla Krajská hygienická stanice protiepidemická opatření u více než tisícovky osob a řady kolektivů. Na ochranu před virem rovněž Ministerstvo zdravotnictví uhradilo očkování pro 849 lidí. „Epidemie století se nekoná, situaci máme pod kontrolou,“ uklidňuje veřejnost Hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová.

Za posledních čtyřicet let byl v našich podmínkách extrémně vysoký počet nemocných VHA hlášen v roce 1979, kdy jejich množství přesáhlo 32 tisíc. V ostatních letech byla hlášena čísla o řád, v současnosti už o dva řády nižší (viz tabulku níže na konci zprávy).

V době od 1. 1. 2016 do 2. 9. 2016 bylo v Jihomoravském kraji hlášeno celkem 215 případů této „nemoci špinavých rukou“, což je téměř polovina všech případů VHA hlášených v uvedeném období v ČR. První sporadické případy, které předznamenaly současný výskyt, byly evidovány na začátku roku 2016 u mladých dospělých, většinou nepracujících uživatelů marihuany a squatterů ve městě Brně. K šíření VHA v těchto rizikových skupinách přispěl nízký hygienický standard. Z této komunity došlo k postupnému šíření jak mezi nimi samotnými, tak později také do majoritní populace (jejich rodiny, kamarádi).

„S ohledem na nestandardní chování a vnímání reality u těchto lidí nemocných žloutenkou typu A s nimi byla a je velmi nesnadná spolupráce, což výrazně ztěžuje provádění potřebných protiepidemických opatření ze strany Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje,“ vysvětluje Hlavní hygienička ČR a dodává: „Zejména je obtížné zjišťovat identitu osob, které byly s těmito nemocnými ve styku, tzv. dohledání kontaktů. V současné době se jedná o epidemii postupně se šířící právě kontaktem, a to zejména v důsledku nedodržování základních hygienických návyků, především zejména konzumace potravin nemytýma rukama.“  Inkubační doba VHA je přibližně měsíc (14 až 50 dní), lze tedy očekávat, že epidemie bude ještě určitou dobu „dobíhat“.

Dosud bylo zajištěno více než 1 300 kontaktů, u nichž byla stanovena příslušná protiepidemická opatření v kolektivech, na pracovištích, ve školách a v rodinách. V rámci postexpoziční profylaktické vakcinace bylo celkem očkováno 849 osob; náklady na očkovací látku uhradilo Ministerstvo zdravotnictví.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje intenzivně spolupracuje se všemi dotčenými subjekty v rámci kraje s cílem zajistit náležitou informovanost nejen o probíhající epidemii ale také důrazně prosadit účinná protiepidemická opatření, která mohou zabránit vzniku a šíření VHA.

Základním protiepidemickým opatřením je důsledné dodržování zásad osobní hygieny – umývání rukou před jídlem, po užití toalety a po návratu domů zejména po cestě MHD a z velkých nákupních center. Je třeba se také vyvarovat společné konzumace nápojů (sdílení jedné láhve či sklenice) a jídla. 

V ČR byly obdobné rozsáhlejší a vleklé epidemie VHA v minulosti evidovány na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje v roce 2008, kdy onemocnělo 1 616 osob, a dále od září 2014 do jara letošního roku v Karlovarském kraji, kde probíhala epidemie VHA, ve které bylo hlášeno 227 případů onemocnění VHA. 

 

V přílohách naleznete:

  • Typy virových hepatitid a jejich charakteristika
  • Počet hlášených případů onemocnění Hepatitidou A (VHA) v ČR za období 1976–2016

 

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?