ECDC reaguje na výskyt nových mutací onemocnění covid-19, tzv. cestovatelský semafor doplní tmavě červená kategorie zemí

Vytvořeno: 4. 2. 2021 Poslední aktualizace: 4. 2. 2021

V reakci na poznatky Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) se Evropská rada shodla na zpřísnění cestovních opatření. Systém tzv. semaforu bude od 5. února nově disponovat tzv. tmavě červenou kategorií, kde budou zahrnuté země hodnoceny jako vysoce rizikové.

Při návratu z tmavě červené kategorie zemí bude nutné vyplnit Příjezdový formulář a předložit výsledek PCR testu před vstupem na území ČR. Antigenní test může být maximálně 24 hodin starý, u PCR testu je maximální stáří 72 hodin. Následně je povinné podstoupit druhý PCR test v ČR, nejdříve však 5. den od vstupu. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace. Jedná se o kategorii zemí s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19. Do této kategorie spadají všechny členské státy Evropské unie a třetí země, které nejsou v rámci tohoto sdělení uvedeny.

Evropské středisko v souvislosti s výskytem nových mutací onemocnění covid-19 doporučilo vyhnout se všem cestám, které nejsou nezbytně nutné. Důvodem opatření také je, že na území Evropy je velmi vysoké riziko komunitního přenosu,“ vysvětluje ministr zdravotnictví Jan Blatný.

červené kategorie zemí se momentálně nachází Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Francie, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Rumunskou, Německo, Švédsko, Švýcarsko a Azorské ostrovy, Madeira a Kanárské ostrovy. Před návratem z těchto zemí je nutné předložit výsledek antigenního nebo PCR testu a vyplnit příjezdový formulář. Opět platí, že maximální stáří antigenního testu je 24 hodin, u PCR testu 72 hodin. Nejpozději 5 dní po návratu je zároveň každý cestující povinen podstoupit PCR test. Do té doby musí být dotyčná osoba v samoizolaci. 

Cestující, kteří se do České republiky vrací z oranžové kategorie zemí, musí před návratem vyplnit Příjezdový formulář a zároveň předložit výsledek antigenního (maximálně 24 hodin starý) nebo PCR testu (maximálně 72 hodin starý). Do této kategorie zemí je momentálně zařazeno Finsko, Řecko, Island a Norsko.

U tmavě červené, červené a oranžové kategorie zemí zároveň platí, že zaměstnanci a studenti mají povinnost předložit výsledek testu také zaměstnavateli nebo škole, kde studují.

Všechny osoby, které se vrátily ze zemí oranžové, červené a tmavě červené kategorie, jsou povinné po dobu 10 dnů od návratu nosit všude mimo domov ideálně respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS, nebo alespoň jednorázovou zdravotnickou roušku. Nadále ale platí, že občanům ČR silně doporučujeme necestovat, pokud to není nezbytně nutné,“ dodává hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová. 

Tzv. semafor zahrnuje také kategorii zelených zemí, ve které žádná z těchto povinností neplatí. Vzhledem k aktuální epidemické situaci napříč Evropou je v této kategorii momentálně zařazen pouze Vatikánský městský stát.

Seznam zemí podle míry rizika nákazy najdete zde.

 

 


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Barbora Peterová, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?