Dotační program Ministerstva zdravotnictví posílí počty dětských lékařů v nástavbových oborech

Vytvořeno: 10. 2. 2020 Poslední aktualizace: 10. 2. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s odbornými společnostmi a Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví spustilo dotační projekt pro dětské lékaře s názvem „Dětské nástavbové obory specializačního vzdělávání“. Jedná se o jeden z dílčích kroků Ministerstva zdravotnictví k zajištění dostatku dětských specialistů v České republice, k jejich dobrému pokrytí v rámci systému a zamezení dlouhým objednacím dobám na vyšetření. Realizace projektu bude probíhat do konce června roku 2022.

Projekt je zaměřen na podporu specializačního vzdělávání v dětských nástavbových oborech. Jedná se o jedno z řady opatření, které přispěje k personální stabilizaci, jež je nezbytná pro zachování a zvyšování vysoce kvalifikované péče o dětské pacienty. „Dotační projekt by měl pomoct doplnit stávající počty dětských lékařů a tím výhledově přispět ke stabilizaci této nejstarší odbornosti. Díky nabízené finanční kompenzaci by měl lékaře motivovat právě k dalšímu nástavbovému vzdělávání. Doposud si totiž museli lékaři výdaje na vzdělávání zajišťovat sami. Navíc pro ně bylo často obtížné uvolnit se ze zaměstnání. Dotace by měla být významným motivačním prvkem jak pro lékaře, tak jejich zaměstnavatele,“ uvedl ministr Adam Vojtěch.

Lékař, který bude mít o takové vzdělání zájem, se přihlásí do daného projektu a po splnění náležitostí s tím spojených dále do příslušného kurzu. Pokud bude tento kurz probíhat na jiném pracovišti, než na kterém je zaměstnán, budou danému lékaři i jeho zaměstnavateli propláceny výlohy s tím spojené. „Znamená to, že díky dotačnímu programu budou lékaři po dobu svého vzdělávání finančně podporováni tak, aby nebyli po toto období finančně znevýhodněni. Motivováni budou také zaměstnavatelé, kterým budou propláceny náhrady za případnou nepřítomnost daného lékaře na pracovišti,“ upřesnil ministr. Zaměstnavatel bude mít v případě, že se zaměstnanec účastní vzdělávacích aktivit souvisejících s plněním vzdělávacího programu mimo vlastní/domovské pracoviště, dle specifických pravidel Operačního programu zaměstnanost nárok na tzv. refundaci mzdy do maximální výše trojnásobku minimální mzdy.

Vzdělávání se týká oborů: Neonatologie, Dětská endokrinologie a diabetologie, Dětská onkologie a hematologie, Dětská urologie, Dětská dermatovenerologie, Dětská gastroenterologie a hepatologie, Dětská kardiologie, Dětská nefrologie, Dětská otorhinolaryngologie, Dětská pneumologie, Dětská revmatologie, Gynekologie dětí a dospívajících (dětská gynekologie).

Více informací o dotačním projektu naleznete na webových stránkách Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Projekt (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_114/0011907) „Dětské nástavbové obory specializačního vzdělávání“ je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost. V prvním kroku si klade za cíl aktualizovat vzdělávací programy dětských nástavbových oborů a akreditovat tyto obory na Ministerstvu zdravotnictví a příslušných pracovištích a ve druhém kroku následně toto specializační vzdělání postupně realizovat v praxi. Spuštění realizace dotačního projektu v terénu se předpokládá v polovině tohoto roku.  


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?