Doporučení Ministerstva zdravotnictví k velikonočním svátkům

Vytvořeno: 9. 4. 2020 Poslední aktualizace: 9. 4. 2020

Během velikonočních svátků tradičně navštěvujeme rodinu a naše nejbližší. V současném období epidemie koronaviru je však nutné i nadále dodržovat mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a respektovat přísná hygienická pravidla. Jedině za těchto podmínek může pokračovat pozitivní trend zpomalování nákazy onemocněním COVID-19 na našem území. Ministerstvo zdravotnictví proto pro občany připravilo souhrn těch nejdůležitějších pravidel, na která je třeba myslet i o svátcích.   

O tom, jak by mohly Velikonoce letos vypadat, promluvil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch: „Velikonoční svátky budou letos jiné, než na jaké jsme zvyklí. Většinou se sejde celá rodina a další přátelé a chodí se po pomlázce. To však letos není možné. Chtěl bych zdůraznit, že stále platí mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví. Jen díky těmto opatřením se nám podařilo zastavit nekontrolované šíření onemocnění COVID-19. Rád bych, abychom v tomto pozitivním vývoji i nadále pokračovali. Nechceme aby všechna ta práce celého národa, který se semkl a byl v posledních týdnech velice zodpovědný, přišla vniveč. Jak zvládneme velikonoční období bude zásadní pro další vývoj epidemie. Pokud by došlo k nárůstu, nebude další uvolňování možné. Vyhráno nad koronavirem ještě nemáme a je nezbytné, abychom byli i nadále maximálně obezřetní.“
V současné době i nadále platí zákaz volného pohybu osob. Od úterý 7. dubna je však možné sportovat na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech. Lze však vykonávat pouze individuální sportovní aktivity, jako jsou například chůze, běh, cyklistika, venkovní bruslení, jízda na koni, tenis, golf, lyžovaní a další. Společně mohou sportovat maximálně dvě osoby s výjimkou členů domácnosti. Pokud v rámci jednoho prostoru sportuje více osob, musí od sebe dodržovat vzdálenost alespoň dva metry, a to podle druhu sportu buď mezi jednotlivci nebo mezi skupinami po dvou sportujících.
Vzhledem k tomu, že při sportu dochází zpravidla k intenzivnějšímu dýchání, je nošení roušky nebo jiného ochranného prostředku dýchacích cest významnější komplikací. Proto se v některých případech připouští, aby sportující roušku při sportování nenosili. Je to dovoleno na sportovištích, kde jsou sportující odděleni od jiných osob nějakou fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot). Dále je to přípustné při sportech, kde sportující nebo dvojice sportovců udržují od sebe vzdálenost alespoň dva metry, např. při běhu nebo cyklistice ve venkovním prostředí, kde bezprostředně nepotkávají jiné osoby. Dále například při jízdě na koni nebo při vodních sportech.
V rámci venkovních sportovišť i nadále nelze využívat společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení. Využití toalet možné je, ale za předpokladu, že je režim provozu nastaven tak, aby se ve vnitřních prostorech toalet nepotkávalo více osob a zároveň je zabezpečeno provádění zvýšených hygienických opatření, a to zejména dezinfekce rukou, ale také dezinfekce míst, kterých se běžně dotýkáme.
„Přestože některá opatření již byla rozvolněna, je důležité i nadále dodržovat tři základní pravidla, a to je nošení ochrany nosu a úst ve veřejných prostorech, udržovat si odstup od ostatních na vzdálenost alespoň dva metry a pravidelně si umývat ruce teplou vodou a mýdlem a to zejména při příchodu domů a při kontaktu s předměty jako je například mobilní telefon nebo klíče,“ uvedla hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová. 
Nově je také možné nakupovat například v hobby marketech, prodejnách stavebních výrobků, železářství, prodejnách a opravnách jízdních kol a na dalších místech, přísná hygienická pravidla však platí i v těchto lokalitách. Každý, kdo se chystá uvedené prodejny navštívit, by měl být ohleduplný k personálu, udržovat bezpečnou vzdálenost a pokud možno platit bezhotovostně. K dispozici by tu měly být pro všechny návštěvníky také ochranné prostředky na ruce.
Řada lidí také plánuje během velikonočních svátků navštívit své blízké. Pokud se však nejedná o členy domácnosti, se kterými jsme byli v posledních týdnech v kontaktu, stále platí, že je třeba si při kontaktu chránit ústa a nos a dodržovat bezpečnou vzdálenost. „Je třeba, abychom byli i nadále disciplinovaní. Koronavirová epidemie v České republice prozatím neustala.“ připomněla hlavní hygienička Jarmila Rážová.
V letošním roce je proto nutné vynechat tradiční zvyklosti a nenavštěvovat ostatní rodinné příslušníky, se kterými nesdílíme domácnost. Rovněž je nutné vynechat chození po pomlázce, bohoslužby či jiné aktivity, které vedou ke shlukování více osob. Pokud už musíme cestovat, i nadále je nutné ve veřejných prostorách užívat ochranu nosu a úst. „Chtěl bych všechny moc poprosit, aby ponechali návštěvu rodiny na dobu po skončení epidemie a aby se nadále co nejvíce snažili vyhýbat kontaktu s ostatními lidmi,“ doplnil ministr zdravotnictví.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz  

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?