Dopis ministra zdravotnictví pacientským organizacím a sdružením

Vytvořeno: 27. 6. 2011 Poslední aktualizace: 27. 6. 2011

Vážení přátelé,

dovolujeme si vám zaslat přílohu č. 3, novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, obsahující Seznam prostředků zdravotnické techniky. Novela právě prochází legislativním procesem a ukazuje se, že je v ní potřeba učinit ještě některé další úpravy. Ve středu 29. 6. 2011 vláda projedná už navržené technické korekce,
ale do konce července bude ještě možné zaslat návrhy na další úpravy. Všechny odsouhlasené návrhy by na přelomu srpna a září byly předloženy Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, v rámci druhého čtení zákona o službách. 
Velmi nás zajímá váš pohled na obsah této přílohy. Pokud si myslíte, že se vás dotýká a máte čas a chuť se jím zabývat, uvítali bychom vaše komentáře a připomínky do 31. července 2011. V průběhu srpna bychom je vyhodnotili, zapracovali a následně uplatnili při druhém čtení zákona.
Návrhy, připomínky a komentáře zasílejte na emailovou adresu: filip.vrubel@mzcr.cz a v kopii na far@mzcr.cz.
Přeji všem krásné léto, vážím si možnosti vzájemné spolupráce a těším se na viděnou nad výsledky společné práce.
                                               
S pozdravem
 
Leoš Heger
ministr zdravotnictví
 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?