Domácí péče už není popelkou, říká v komentáři ministr Adam Vojtěch

Vytvořeno: 10. 7. 2019 Poslední aktualizace: 10. 7. 2019

Datum vydání: 10. 7. 2019
Zdroj: Lidové noviny
Autor: Adam Vojtěch


Před starým domem zastaví auto s logem domácí péče. Vystoupí z něj drobná zdravotní sestra a s velkou taškou zamíří dovnitř. Tam, v chladné místnosti, najde na posteli ležet osmdesátiletou paní, která má od pádu zanícenou otevřenou ránu na pravé noze a jen stěží si sama dokáže alespoň zatopit v kamnech. Sestřička umně ránu vyčistí, píchne injekci, zkontroluje medikaci, zatopí, donese nějaké jídlo, uvaří čaj a probere s paní, jak se cítí. Je to jedna z klientek, ke které dochází každý den, někdy i mimořádně v noci, když se stav pacientky zhorší. Zastává zde nejen roli sestry, ale také lékaře, sociálního pracovníka i rodiny. Jen málokdo si dokáže představit, co všechno obnáší práce sestry v domácí péči, dokud se s ní osobně nesetká. Já jsem se s nimi několikrát vydal do terénu a obdivoval jsem, s jakou úžasnou sílou pomáhají lidem přímo v jejich domácím prostředí a sdílí s nimi jejich trápení. 
Tato neskutečně významná a nezastupitelná část našeho zdravotního systému však byla doposud ve stínu velkých nemocnic. Mohu jen odhadovat, zdali to bylo tím, že předchozí ministři byli zároveň jejich uvolnění ředitelé, a tak protežovali lůžkovou péči na úkor menších poskytovatelů, nebo zkrátka jen téma domácí péče nebylo politicky dostatečně sexy. Již rok a půl na ministerstvu na politické body nehrajeme. Narovnali jsme nespravedlivý systém rozdělování peněz na péči a pojišťovnám vštípili, že mají řádně odměňovat náročnost a kvalitu. Domácí péče tak letos ve srovnání s minulými roky zaznamenala mnohonásobný nárůst. Polepšila si celkově o 200 milionů korun a v dohodě s pojišťovnami byla zohledněna péče o těžké pacienty nebo práce o víkendech, a to nárůstem úhrad o další tři procenta. Tím se vytvořil dostatečný prostor pro navyšování platů a mezd sester. 

Zranitelný systém 
A dluh z minulosti splácíme dál. Pro příští rok nabídly zdravotní pojišťovny zástupcům domácí péče navýšení úhrad o 12 procent, tedy významně více než ostatním segmentům poskytovatelů zdravotních služeb, kde se meziroční nárůsty pohybovaly kolem čtyř až pěti procent. Celkově jsou pojišťovny připraveny domácí péči přidat 340 milionů korun. Rovněž chtějí lépe ohodnotit péči o zvlášť nákladné pacienty, navrhují nové výkony a navýšení plateb u dopravních výkonů. Zatímco poskytovatelé paliativní a psychiatrické domácí péče s návrhem souhlasili, zbylé subjekty daného segmentu ho vetovaly a žádají skokový nárůst o 40 procent, který je však zcela mimo rámec růstu ostatních segmentů, které se dohodly v dohodovacím řízení. Podle mého názoru se jednalo o velmi dobrou nabídku ze strany zdravotních pojišťoven, která by domácí péči velmi pomohla, proto jsme připraveni ji v nezměněné podobě přenést do úhradové vyhlášky pro příští rok. 
Objevují se hlasy, ať tedy sáhneme do rezerv zdravotních pojišťoven. Jejich výše možná může působit impozantně, ale v přepočtu na roční výdaje systému veřejného zdravotního pojištění jde o pouhých 16 procent, tedy dva měsíční výdaje na zdravotní péči. To je pořád méně než v předkrizových dobách. Systém je stále zranitelný. A přestože nejsou v současnosti signály o tom, že by ekonomiku v nejbližší době čekal zásadní propad, musíme být na tuto situaci připraveni. Rezervy zdravotních pojišťoven pomůžou v případě krize dodat do systému chybějící prostředky tak, aby výpadek nepocítili poskytovatelé ani pojištěnci, kterým by v opačném případě mohlo hrozit snížení dostupnosti péče. Rozpuštění prostředků určených na horší časy do spotřeby by proto bylo krátkozraké. I domácí péče bude potřebovat záchranný finanční polštář. 

Ovoce 
Uvědomujeme si, že domácí péče byla dlouhou dobu popelkou českého zdravotnictví a že je potřeba systematicky pracovat na jejím rozvoji. Vytvořili jsme pro ni na ministerstvu pracovní skupinu, která se věnuje jejím problémům, hledá řešení a připravuje návrhy systémových změn. Třeba zvýšení kompetencí sester, abychom jim uvolnili ruce a zvýšili jejich prestiž. Oproti mnoha předcházejícím rokům, kdy byla domácí péče upozaďována, tak jednoznačně patří mezi naše priority. A postupně se ukazuje, že pozornost, která je k ní upínána, nese ovoce. Podle informací zdravotních pojišťoven stále přibývá žádostí o rozšíření smluvní sítě poskytovatelů domácí péče a rostou zde také počty pracovníků. Péče o vážně nemocné pacienty v jejich domácím prostředí se tak stává kvalitnější, dostupnější a zásadním způsobem lépe ohodnocená.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?