Domácí péče je mimořádně důležitá, nabídka pojišťoven znamená další výrazné navýšení úhrad 

Vytvořeno: 1. 7. 2019 Poslední aktualizace: 1. 7. 2019

Zástupci poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotních pojišťoven navázali na loňský přelomový úspěch a při dohodovacím řízení uzavřeli jedenáct ze čtrnácti dohod o úhradách pro rok 2020, což je druhý nejúspěšnější výsledek jednání v historii.

Bohužel dohody nebylo dosaženo v segmentu domácí zdravotní péče a následné a akutní lůžkové péče. Osobně mě to velmi mrzí, protože v akutní lůžkové péči s dohodou souhlasilo osmdesát procent zástupců nemocnic. Stejně tak v domácí péči došly pojišťovny v rámci dohodovacího řízení k dohodě se zástupci poskytovatelů paliativní domácí péče a psychiatrické domácí péče, nicméně zbylé subjekty návrh vetovaly. A to navzdory tomu, že pojišťovny domácí péči nabízely navýšení o 12 procent. Tedy mnohem více, než nabídly ostatním segmentům. To by znamenalo 250 milionů korun navíc a dalších 90 milionů korun navíc na paliativní péči. Pojišťovny také chtěly lépe ohodnotit péči o zvlášť nákladné pacienty, a tak navrhovaly hradit nejnákladnější diagnózy výkonově. Jinými slovy nabízely, kolik pacientů ošetří, tolik poskytovatelé dostanou zaplaceno. K navýšení plateb došlo i u dopravních výkonů a zde bylo pojišťovnami navrhováno hrazení výkonově bez regulace. U odbornosti 926 – paliativní péče a odbornosti 914 – sestry pro péči v psychiatrii péče dále navrhovaly zcela nové výkony ohodnocené vyšší hodnotou bodu. Podle mého názoru se jednalo o velmi dobrou nabídku, proto jsme připraveni ji přenést do úhradové vyhlášky pro příští rok.

Samozřejmě jsem si plně vědom toho, že domácí péče byla v minulosti výrazně podfinancována, a že na její úkor byly upřednostňovány jiné segmenty zdravotní péče, například nemocnice. Uvědomuji si, že tedy máme vůči domácí péči dluh, který je potřeba postupně dorovnat. Od svého nástupu do funkce ministra proto apeluji na účastníky dohodovacího řízení, aby podpořili platbu za kvalitativní kritéria a spravedlivý nárůst úhrad všem poskytovatelům. A to se děje. Dokazuje to mnohonásobný nárůst v letošním roce i nabídka pojišťoven pro další rok. Vloni v červnu jsme navíc na ministerstvu zřídili pracovní skupinu pro koncepční řešení poskytování domácí péče. Na této platformě diskutujeme řadu věcí, které se mohou již brzy projevit v praxi. Například chceme dát sestrám v domácí péči větší kompetence, abychom jim uvolnili ruce a zvýšili jejich prestiž. Snažíme se také zohlednit negativní výstupy z této systematicky dlouhodobě neřešené oblasti zdravotní péče a společně s pracovní skupinou pojmenováváme problémy a hledáme a připravujeme návrhy systémových změn vedoucí k efektivnímu poskytování domácí péče v ČR. Po mnoha letech, kdy byla domácí péče upozaďována, tak jednoznačně patří mezi priority tohoto resortu.

Domácí péče má opravdový smysl a vždy to bude segment, který bude ministerstvo podporovat. Děkuji všem sestrám a dalším zaměstnancům domácí péče za jejich nelehkou a ušlechtilou práci. Nesmírně si Vás vážím.  

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR


Jste spokojeni s obsahem této stránky?