Dohodovací řízení skončilo historickým úspěchem, všechny segmenty se dohodly

Vytvořeno: 19. 6. 2018 Poslední aktualizace: 19. 6. 2018

Ing. Gabriela Štěpanyová
vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí


Úspěch, který nemá v českém zdravotnictví obdoby, tak lze hodnotit výsledek letošního Dohodovacího řízení, které dnešním dnem skončilo. Všech čtrnáct poskytovatelů zdravotní péče se domluvilo se zdravotními pojišťovnami na úhradách pro příští rok. „Je to průlom v historii českého zdravotnictví, doposud nikdy k dohodě všech skupin poskytovatelů nedošlo. Ačkoliv zákon říká, že úhrady se budou stanovovat dohodou mezi poskytovateli a pojišťovnami bez zásahu politické vůle, poskytovatelé vždy k dohodovacímu řízení přistupovali velmi formálně a již předem signalizovali, že se nedohodnou. Všichni tak spoléhali na to, že ministr rozhodne. Poté chodili jednotlivě na ministerstvo a lobovali za lepší podmínky. Důrazně jsem tento přístup odmítl. Apeloval jsem na všechny segmenty, aby se dohodly, a zdůraznil jsem, že nikdo nebude mít privilegované postavení a že ke všem budu přistupovat stejně,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Základním předpokladem pro Dohodovací řízení 2019 byl odhadovaný růst příjmů celého systému veřejného zdravotního pojištění, který vycházel z predikce růstu mezd Ministerstva financí. Celkově jde do zdravotnictví příští rok 320 mld. korun, tedy o 20 mld. korun navíc oproti minulému roku, a z toho 13,5 mld. korun do nemocnic. Strategie vyjednávání byla postavena na rovném přístupu ke všem segmentům zdravotní péče a spravedlivém navýšení úhrad po odečtení mandatorních výdajů vynucených evropskou legislativou (např. amalgámové výplně), přirozenými nárůsty výdajů na péči (např. nárůst nákladů na moderní léčbu) a potřebou stabilizovat personální situaci, zejména u sester ve směnném provozu. Zbylou část zdravotní pojišťovny rozdělily spravedlivě rovným dílem mezi jednotlivé segmenty. Průměrně tak dojde k 5 % meziročnímu nárůstu úhrady oproti roku 2018 u všech skupin poskytovatelů.Od začátku jsem poskytovatele a zdravotní pojišťovny žádal, aby byli při uzavírání dohod konstruktivní, jednali spolu a kladli důraz na kvalitu poskytovaných služeb tak, aby byl zajištěn spravedlivý nárůst úhrad napříč všemi segmenty. Všichni tak věděli, že ministerstvo zasáhne pouze v případě, když se nedohodnou. A tato jasná deklarace napomohla tomu, že skutečně k dohodě došlo,“ řekl ministr Vojtěch.

V rámci dohodovacího řízení se neřešila pouze výše úhrad, ale jednotlivé segmenty aktivně přišly také s celou řadou prvků, které cílí na větší kvalitu a efektivitu zdravotní péče.Snažili jsme se jako ministerstvo apelovat na poskytovatele a zdravotní pojišťovny, aby se nebavili jen o tom, zda bude navýšení pět nebo šest procent, ale aby do dohod promítli také kvalitativní kritéria, nebo kritéria cílící na lepší dostupnost zdravotní péče. Jsem velmi rád, že k tomu jednotlivé segmenty přistoupily aktivně a přišly s celou řadou motivačních prvků,“ vysvětlil ministr Vojtěch. Příkladem jsou například vyšší úhrady u praktiků, ambulantních specialistů a gynekologů pro ty lékaře, kteří prodlouží ordinační dobu pro pacienty (například budou ordinovat před 7 hodinou a po 18 hodině). V domácí péči byla dohodnuta bonifikace za ošetřování o víkendu a v noci či za péči o těžce nemocné pacienty. Dohody také reflektují důraz na elektronizaci zdravotnictví, například v podobě trojcestné žádanky na laboratorní služby, kterou vystavují praktičtí lékaři, nebo elektronického zpracování a archivace laboratorních vyšetření.

„Když jsem na začátku Dohodovacího řízení v lednu říkal, že ministrovi přinesu významně více dohod než v minulosti, tak mě nenapadlo, že jich bude 14 ze 14 segmentů. Když si vezmeme, že v minulém roce došlo k dohodě ve třech segmentech a v těch letech předtím to nebylo o moc lepší, tak je vidět, že je ten letošní výsledek skutečně historický a vrací se zpátky tam, kam se systém veřejného zdravotního pojištění měl ubírat od začátku. Jsem přesvědčen o tom, že významnou roli v dosažení dohod sehrálo Ministerstvo zdravotnictví, které od začátku deklarovalo, že nebude preferovat žádný ze segmentů, a že je věc poskytovatelů a zdravotních pojišťoven, aby se na úhradách dohodli,“ uvedl za Oborovou zdravotní pojišťovnu, která letošnímu Dohodovacímu řízení předsedala, její ředitel Radovan Kouřil.

„Samozřejmě ne vždy jednání probíhala hladce, někdy byla cesta ke kompromisu velmi složitá. Slovo kompromis ale v minulosti nikdo neznal, každý chtěl vyhrát 100:0, proto jsem velmi rád, že jednotlivé segmenty vyslyšely můj apel. Vnímám to jako obrovský úspěch a všem účastníkům dohodovacího řízení děkuji,“ dodal Adam Vojtěch. Ministerstvo zdravotnictví bude dohody plně respektovat v Úhradové vyhlášce na rok 2019. Uzavřené dohody umožní dřívější vydání vyhlášky a přípravu Zdravotně pojistných plánů na rok 2019.

Dohody jednotlivých poskytovatelů zdravotní péče se zdravotními pojišťovnami naleznete zde:

 1. Praktičtí lékaři a praktičtí lékaři pro děti a dorost: http://szpcr.cz/wp-content/uploads/2018/05/DOHODA_PLPLDD_předběžná-dohoda-2019.pdf
 2. Ambulantní specialisté: http://szpcr.cz/wp-content/uploads/2018/05/DOHODA_Ambulantní-spec.-péče_předběžná-dohoda-2019.pdf
 3. Poskytovatelé ambulantní hemodialyzační péče: http://szpcr.cz/wp-content/uploads/2018/05/DOHODA_Hemodialýza_předběžná-dohoda-2019.pdf
 4. Domácí péče: http://szpcr.cz/wp-content/uploads/2018/05/DOHODA_Domácí-péče_předběžná-dohoda-2019-1.pdf
 5. Poskytovatelé akutní lůžkové péče a dalších zdravotních služeb poskytovaných v nemocnicích: http://szpcr.cz/wp-content/uploads/2018/05/DOHODA_Akutní-lůžková-péče_předběžná-dohoda-2019.pdf
 6. Následná a dlouhodobá péče: http://szpcr.cz/wp-content/uploads/2018/05/DOHODA-Následná-péče_předběžná-dohoda-2019.pdf
 7. Laboratoře a radiodiagnostika: http://szpcr.cz/wp-content/uploads/2018/05/DOHODA_Laboratoře-RTG_předběžná-dohoda-2019.pdf
 8. Gynekologická péče: http://szpcr.cz/wp-content/uploads/2018/05/DOHODA_Gynekologie_předběžná-dohoda-2019.pdf
 9. Stomatologická péče: http://szpcr.cz/wp-content/uploads/2018/05/DOHODA_Stomatologie_předběžná-dohoda-2019.pdf
 10. Fyzioterapie: http://szpcr.cz/wp-content/uploads/2018/05/DOHODA_Fyzioterapie_předběžná-dohoda-2019.pdf
 11. Lázně: http://szpcr.cz/wp-content/uploads/2018/05/DOHODA_Lázněozdravovny_předběžná-dohoda-2019.pdf
 12. Zdravotnická záchranná služba: http://szpcr.cz/wp-content/uploads/2018/05/DOHODA_ZZSPPNPLPS_-předběžná-dohoda-2019.pdf
 13. Zdravotní dopravní služba: http://szpcr.cz/wp-content/uploads/2018/05/DOHODA_Zdravotnická-doprava_předběžná-dohoda-2019.pdf
 14. Lékárenská péče: http://szpcr.cz/wp-content/uploads/2018/06/DOHODA_Lékárnyklinická-farmacie_předběžná-dohoda-2019.pdf

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?