Dohoda! Ministerstvo zdravotnictví našlo shodu se zástupci České lékařské komory a zdravotnických odborů

Vytvořeno: 4. 12. 2023 Poslední aktualizace: 14. 12. 2023

Na dnešním jednání na Ministerstvu zdravotnictví došlo k dohodě se zástupci České lékařské komory a zdravotnických odborů, kteří přijali nabídku a předloží ji svým organizacím ke schválení. Souhlasí s ní i zástupci nemocnic, jejichž předsedové asociací se jednání zúčastnili.

„Jsem rád, že se nám společně podařilo najít řešení, na kterém padla shoda. Lékaři po lékařské fakultě dostanou přidáno 5 tisíc korun, po zkoušce po kmeni 8 tisíc a po atestaci 15 tisíc korun. Nelékařští zdravotníci a nezdravotnický personál v nemocnicích dostanou navíc 5 %. V pátek tuto dohodu, jejíž přesné znění ještě bude vyladěno, definitivně společně stvrdíme podpisem,” řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

„Shoda je nejen na mechanismu dodání 9,8 miliard do nemocnic, ale i na jejich rozdělení mezi zdravotníky a nezdravotnický personál nemocnic. Jinými slovy zaměstnanci dostanou peníze od 1. ledna a nemocnice po podepsání úhradového dodatku mezi pojišťovnou a nemocnicí. Jsem rád, že VZP mohla v rámci své snahy o zachování dostupnosti a kvality zdravotní péče, přispět k této dohodě,” doplnil ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?