Do českého zdravotnictví míří 420 milionů korun z Fondů EHP

Vytvořeno: 20. 9. 2019 Poslední aktualizace: 20. 9. 2019

Ve čtvrtek 19. září 2019 byl oficiálně zahájen Program Zdraví, který je podpořený z Fondů EHP 2014 – 2021. Během programového období bude rozdělena alokace téměř 420 milionů korun na projekty zaměřené na zlepšení duševního zdraví dětí, posílení prevence onemocnění a posílení role pacientů.

Zahajovací konference, která byla součástí akce Týdny pro duševní zdraví, proběhla v Rytířském sále Velkopřevorského paláce v Praze. Konferenci uspořádalo Ministerstvo financí jakožto zprostředkovatel programu společně s Ministerstvem zdravotnictví, které je partnerem programu. Zúčastnili se také zástupci Ministerstva zdravotnictví Norského království, Velvyslanectví Norského království v Praze nebo Norského institutu veřejného zdraví.

Program Zdraví je zaměřen na tři hlavní cíle. Prvním je zvýšení podpory duševního zdraví a pohody u dětí. Jedná se o pokračující podporu duševního zdraví z předchozího programového období, nově zacílenou na děti a dospívající. Druhým cílem je podpora nástrojů zlepšujících prevenci a včasné rozpoznání příčin onemocnění a též opatření zaměřená na správné užívání antibiotik. V neposlední řadě program cílí na posílení role pacientů a postavení pacientských organizací ve zdravotnickém sektoru.

„Norské fondy jsou jedním ze stabilních a velmi důležitých článků financování rozvoje zdravotní péče v České republice. Díky nim bylo v minulých letech úspěšně nastartováno velké množství projektů zaměřených především na zlepšení péče o duševní zdraví nebo na zlepšení péče o děti. V následujícím období pak půjde o projekty zabývající se zejména podporu duševního zdraví dětí, prevence přenosných a nepřenosných onemocnění nebo posílení role pacientů v systému zdravotnictví,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Veřejné zdraví je od počátku důležitou prioritou Fondů EHP a Norska. V České republice bylo za 15 let fungování těchto fondů podpořeno množství projektů zaměřených na zlepšení veřejného zdraví, mnoho z nich ve spolupráci s norskými institucemi. Jsem velmi ráda, že pro aktuální třetí období jsme se s českou stranou shodli na prioritách, ve kterých si můžeme měnit zkušenosti a navzájem se od sebe učit,“ sdělila na zahajovací konferenci náměstkyně norského ministra zdravotnictví Anne Grethe Erlandsen.

Program podpoří celkem tři předem definované projekty a dále projekty podpořené v rámci dvou otevřených výzev a tří výzev tzv. malého grantového schématu, kde budou podpořeny menší projekty. Zájemci o grant mohou očekávat první výzvy již v letošním roce.

Více informací o Programu Zdraví a celkově o Fondech EHP 2014 – 2021 naleznete na: www.eeagrants.cz a také na sociální síti Facebook: EHP a Norské fondy

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?