Dnes (3. 12.) proběhne slavnostní předání tradičních výročních cen ministra zdravotnictví

Vytvořeno: 3. 12. 2013 Poslední aktualizace: 3. 12. 2013

U příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených uděluje ministr zdravotnictví již od roku 2006 každoročně cenu za práci ve prospěch zdravotně postižených a cenu za rozvoj zdravotně sociální péče. Nad letošním ročníkem převzal záštitu prezident republiky Miloš Zeman a arcibiskup pražský, kardinál Dominik Duka. Slavnostní vyhlášení proběhne dnes večer 3. 12. 2013 ve Španělském sále Pražského hradu. Společně s ministerstvem zdravotnictví udílení cen pořádá Sjednocená organizace slabozrakých a nevidomých SONS ČR.

Každého desátého člověka provází v životě zdravotní handicap a to vedlo Organizaci spojených národů k vyhlášení Mezinárodního dne lidí se zdravotním postižením. „Společnost si již zvyká, že lidé se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním nepotřebují soucit, ale úctu, respekt a příležitost uplatnit svá práva. Proto ministři zdravotnictví každý rok udělují ceny mimořádným osobnostem, které těmto lidem v praxi pomáhají, ale i odborníkům, kteří, jako v tomto případě, dokáží přinést sluch do světa ticha. Je mi tedy velkou ctí letošní ceny předat,“ říká ministr zdravotnictví Martin Holcát.

Výběrová komise se rozhodla udělit cenu ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče společně dvěma osobnostem – Prof. MUDr. Janu Betkovi, DrSc., a Doc. MUDr. Zdeňku Kabelkovi, Ph.D., v obou případech za rozvoj kochleárních implantací v České republice.

Prof. Jan Betka v současnosti působí ve FN v Motole. Tamější Centrum Kochleárních implantátů slaví letos 20 let své činnosti. Právě prof. Betka byl jedním z duchovních otců této pomůcky, která navrací sluch dětem i dospělým. Podílel se také na základech tohoto oboru. Doc. Zdeněk Kabelka, působící též ve FN Motol, pak na jeho práci úspěšně navázal a v současné době vede program Kochleární implantace u dětí. Za 20 let trvání Centra implantoval doc. Kabelka 520 dětí a obor dále rozšířil možnostmi implantace sluchadel do spánkové kosti a posléze zavedením screeningu sluchu u novorozenců.

Cenu ministra zdravotnictví za práci ve prospěch zdravotně postižených občanů si letos odnese Mgr. Ivana Šámalová, ředitelka Svazu postižených civilizačními chorobami. Cenu získá za dlouholetou práci ve prospěch osob s chronickým onemocněním v České republice. Paní Šámalová se před 23 lety výrazně podílela na vzniku samostatné celorepublikové organizace pro osoby s dlouhodobým chronickým onemocněním – Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR (SPCCH) a mimo jiné stála u zrodu sociálně rehabilitačních programů pro zdravotně postižené osoby, ale také u vzniku aktivit pro rozvoj integrovaných táborů a pobytů pro postižené děti a aktivizačních činností pro seniory.

 

Doc. MUDr. Zdeněk Kabelka Ph.D., Mgr. Ivana Šámalová, pan ministr a  Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?