Díky screeningovému programu se setrvale zvyšuje podíl včasně zachycených karcinomů prsu

Vytvořeno: 15. 10. 2019 Poslední aktualizace: 15. 10. 2019

V České republice je zaveden celoplošný screening nádorů prsu, děložního hrdla a kolorekta. Především u nádorů prsu a děložního hrdla patříme mezi země EU, ve kterých klesá úmrtnost na tato onemocnění. A to právě proto, že jsou včas odhaleny a léčeny.

„Screeningový program karcinomu prsu v České republice v posledních letech dosahuje pokrytí více než 60 %. V mezinárodním srovnání dat dosahujeme velmi dobrých výsledků, zejména s ohledem na pokles úmrtnosti, kdy patříme k zemím s nejnižší mortalitou. V oblasti prevence karcinomu prsu tak rozhodně jdeme správným směrem,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ke zvyšování dopadu programu přispívá velmi kvalitně nastavený datový audit a systém kontroly kvality programu a jednotlivých screeningových center. Program dosahuje významného populačního zásahu, v samotném screeningovém programu je v prvním stadiu nalezeno tři čtvrtiny onemocnění.

„Za 15 let trvání screeningu došlo ke snížení úmrtnosti na rakovinu prsu o 30 %. Je třeba si ale stále opakovat, že tuto výhodu ze screeningu mohou těžit jen ty ženy, které na něj pravidelně dochází. Stále zůstává 40 % žen, které stojí mimo screening a tedy zcela mimo šanci na nalezení eventuální nehmatné léze. Stojí tedy mimo šanci na záchranu života díky screeningovému programu,“ uvedla předsedkyně Asociace mamodiagnostiků České republiky Miroslava Skovajsová.

Při Ústavu zdravotnických informací a statistiky vzniklo Národní screeningové centrum, jehož hlavním cílem je vybudování metodického a personálního zázemí pro zavádění, realizaci a hodnocení screeningových programů v ČR. Jeho posláním je právě snížení mortality (úmrtnosti) a morbidity (nemocnosti) vážných onemocnění v České republice a zlepšení zdraví obyvatel. Ministerstvo zdravotnictví zdůraznilo důležitost postavení pacientských organizací v prevenci rakoviny prsu.

„Aktivity pacientských organizací a především jejich činnost v kampaních, zaměřených na informování veřejnosti o důležitost prevence v boji proti rakovině prsu, hraje v oblasti primární péče dlouhodobě velmi podstatnou roli. Díky tomu se v posledních letech staly uznávaným partnerem ministerstva zdravotnictví v projektech zvyšování zdravotní gramotnosti naší populace,“ dodala ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu Eva Knappová.

Ministerstvo zdravotnictví usilovně podporuje screeningové programy a další preventivní opatření. Nejedná se tak pouze o docházení na vyšetření, důležitá je také prevence, kterou si mohou ženy udělat doma, formou samovyšetření. Díky pravidelnému samovyšetřování mohou zaznamenat změny ve svých prsou a pomoci tak diagnostikovat onemocnění v raném stádiu. K tomu, aby bylo samovyšetřování opravdu účinné, je nutné umět jej správně provádět. Ministerstvo zdravotnictví proto ve spolupráci s Aliancí žen s rakovinou prsu připravilo edukační seminář pro zaměstnance ministerstva a podpořilo jejich projekt Bellis včetně říjnové kampaně věnované prevenci rakoviny prsu s názvem #HlidejSiJe.

„Rakovina prsu není nemocí pouze starších žen, což dokazuje projekt Bellis – mladé ženy s rakovinou prsu. Právě ten již třetím rokem spouští kampaň #HlidejSiJe, jejímž úkolem je naučit ženy samovyšetření prsu. Je na ženách, aby vzaly zdraví prsou do svých rukou. A to doslova,“ dodala na závěr manažerka projektu Bellis Nikola Samková.  


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?