Diag Human utrpěl zásadní prohru ve sporu s ČR i v zahraničí

Vytvořeno: 21. 11. 2012 Poslední aktualizace: 21. 11. 2012

Francouzský odvolací soud v Paříži potvrdil správnost postupu státu a zastavil exekuční řízení vůči České repulice. Navíc soud uložil firmě Diag Human SE uhradit soudní výlohy a současně přiznal České republice proti Diag Human SE náhradu nákladů ve výši 20.000,- EUR. Ministerstvo zdravotnictví a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tak zaznamenaly klíčový úspěch ve sporu s firmou Diag Human SE.

Řízení před pařížským soudem bezdůvodně zahájila firma Diag Human SE v létě 2011. Pařížský soud prvního stupně se tehdy přiklonil na stranu Diag Human SE a nařídil exekuci na majetek České republiky ve Francii. Česká republika následně podala opravný prostředek k odvolacímu soudu, který podložila jednoznačnými důkazy. Právní názor ČR byl nyní plně akceptován francouzským odvolacím soudem a byla potvrzena správnost postupu státu.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?