Dětské tábory nejčastěji chybují ve stravování a ubytování dětí

Vytvořeno: 15. 8. 2014 Poslední aktualizace: 15. 8. 2014

Skladování nesourodých potravin nebo jejich prošlá lhůta spotřeby, poškozený nábytek, či nepořádek v ubytovací části zařízení. Právě to byly největší nedostatky, které odhalily podrobné kontroly hygieniků na letních dětských rekreacích. Z celkem 1940 nahlášených zotavovacích akcí v České republice jich hygienici za první prázdninový měsíc stihli důkladně prověřit již více než polovinu, konkrétně 1065, a uložili 31 pokut za rovných 20 800 korun.

Největší nedostatky, téměř sedm desítek případů, bylo zjištěno v oblasti stravování dětí.  Jednalo se zejména o špatné skladování nesourodých potravin, nález potravin s prošlou lhůtou spotřeby nebo například chybějící sítě proti hmyzu u pevného objektu stravovacího zařízení. Více než dvacet pochybení se týkalo nedostatků v ubytování, konkrétně poškozeného nábytku, nedostatečného počtu lůžek na izolaci, nalezeny byly také potrhané a vlhké stanové plachty nebo stanové celty s výskytem plísní. Hygienici našli chyby také ve zdravotnické dokumentaci (31 případů), v nevyhovujících podmínkách pro osobní hygienu (24 případů), v nesplnění ohlašovací povinnosti (20 případů), v oblasti zdravotního zabezpečení akce (17 případů) a v osmi případech také v  zásobování dostatečně kvalitní a zdravotně nezávadnou pitnou vodou.

„Pozitivní ovšem je, že v dosavadním průběhu letní sezóny nebyl orgánem ochrany veřejného zdraví vydán žádný zákaz rekreační akce pro děti,“ informuje náměstek ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta. „Letošní sezóna je tak zatím krajskými hygienickými stanicemi hodnocena jako klidná, a to i s ohledem na výskyt mimořádných situací. Těmi byly evakuace několika dětských táborů kvůli bleskovým povodním v Plzeňském a Jihočeském kraji a na Moravě na konce letošního července, mnohdy však evakuace měly jen preventivní charakter. Také epidemické výskyty infekčních onemocnění jsou v tomto roce na nízkých číslech. K poslednímu červencovému dni jich bylo nahlášeno jen pět a vždy se jednalo o zažívací onemocnění pravděpodobně virového původu,“ dodává Vladimír Valenta.

Téměř dvou tisíc zotavovacích akcí by se mělo o letošních prázdninách zúčastnit více než 184 tisíc dětí. Kromě těchto rekreací je pro děti připraveno také 393 pobytů kratších než pět dnů, kterých se zúčastní téměř 13 tisíc dětí.

 

Počty nahlášených zotavovacích akcí v jednotlivých krajích
(k 31. 7. 2014)

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?