Dětská psychiatrická nemocnice Louny má novou ředitelku

Vytvořeno: 15. 12. 2021 Poslední aktualizace: 15. 12. 2021

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch jmenoval na základě výsledku výběrového řízení a doporučení výběrové komise ředitelkou Dětské psychiatrické nemocnice Louny doktorku Nikol Přibilovou. Do funkce nastoupí 1. ledna 2022.

Nikol Přibilová v současné době působí v Dětské psychiatrické nemocnici Louny jako vedoucí lékařka chlapeckého oddělení a zároveň zástupce primáře, v zařízení pracuje celkem již 11 let. Je určitě nespornou výhodou, že paní doktorka nemocnici dobře zná. Jedním z jejích hlavních úkolů by měla být stabilizace personální situace nemocnice, a to jak lékařů a sester, tak ostatních profesí, například ekonomického charakteru. Paní ředitelka by se také měla zaměřit na zkvalitnění péče o dětské pacienty v oblasti terapie a profesní vzdělávání zaměstnanců,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch priority, které nové vedení nemocnice čekají.

Paní doktorka se bude dlouhodobě podílet na reformě péče o duševní zdraví, dále bude úzce spolupracovat s návaznými školskými a sociálními službami v rámci agendy dětské a dorostové psychiatrie a také bude pokračovat v přípravě doplňkové zdravotní služby denního stacionáře pro děti a adolescenty.

MUDr. Nikol Přibilová vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze obor Všeobecné lékařství a v dalších studiích absolvovala postgraduální studium v oboru neurovědy. Do roku 2015 působila jako vědecký pracovník v oblasti neuropsychiatrie a nyní poskytuje také ambulantní péči, jako psychiatr pro děti a dorost, který se zabývá diagnostikou a léčbou duševních poruch dětí a adolescentů. 


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Daniel Köppl, ředitel odboru komunikace s veřejností, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?