Dětí závislých na drogách či alkoholu přibývá. V krajích chybí adiktologické ambulance

Vytvořeno: 15. 2. 2017 Poslední aktualizace: 15. 2. 2017

V Česku je nedostatek adiktologických ambulancí, které by se věnovaly dětem užívajícím návykové látky. V současné době u nás fungují pouze dvě adiktologické ambulance pro děti a dorost. První ambulance dětské a dorostové adiktologie byla otevřena v roce 2014 na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. V minulém roce pak odstartovala činnost Adiktologická dorostová ambulance v Kladně. Středočeský kraj je tak zatím jediným krajem, ve kterém funguje podobné zařízení. I proto se ve středu 15. 2. 2017 uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR seminář na téma Podpora vzniku ambulancí dětské a dorostové adiktologie v krajích.

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na aktuální potřeby v oblasti užívání návykových látek u dětí a dospívajících a bere boj proti závislostem u dětí a mládeže jako jednu ze svých priorit. „V rámci dotačních programů připravujeme vyhlášení druhého kola dotačního řízení pro program „Protidrogová politika MZ“, kde bude jednou z priorit i podpora adiktologických ambulancí pro děti a dospívající,“ sdělila na semináři náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová.

„Závislých dětí, které potřebují zdravotní péči, totiž neustále přibývá. Ve spotřebě alkoholu u dětí do 15 let zaujímá Česká republika přední místa v EU i ve světě. A to rozhodně není výsledek, na který bychom měli být pyšní,“ uvedla v úvodu semináře místopředsedkyně Výboru pro zdravotnictví PSP ČR Soňa Marková.

Jen pro představu, v Detoxikačním centru Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, které je jediné svého druhu v ČR, je ročně hospitalizováno kolem tří stovek dětí, které mají problémy s návykovými látkami. Dětských pacientů, kteří by si zasloužili odbornou péči a případnou hospitalizaci, je však daleko více. „I proto by měly v krajích vzniknout adiktologické ambulance, které by zároveň pomáhaly s doléčováním pacientů, kteří projdou naším detoxikačním centrem,“ sdělil primář Dětského a dorostového detoxikačního centra NMSKB Marian Koranda.

Podle předních českých odborníků by bylo optimální, kdyby minimálně v každém kraji vznikla jedna taková ambulance. „Prostřednictvím tohoto semináře chceme pomoci především kolegům z terénu, kteří intenzivně pracují s dětmi užívajícími návykové látky. Aby však byla jejich práce efektivní, je potřeba odborné podpory, kterou by nabídly právě krajské adiktologické ambulance pro děti,“ řekl Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN.
 

Zveřejnění 2. kola proběhne v dubnu na internetových stránkách MZ.

 

 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?