Denní přehled dat k očkování proti covid-19 ke 14. 10. 2021

Vytvořeno: 15. 10. 2021 Poslední aktualizace: 8. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 14. 10. 2021 (20:00) vykázáno 11 928 285 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 121 718 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 018 292 osob bylo očkování dokončeno, u 35 142 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,5 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,2 %, senioři 80+ 5,5 %, senioři 70-79 let 14,1 %, senioři 60-69 let 15,4 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,5 %, pracovníci ve školství 2,9 %, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,1 %, osoby 50-59 let 12,0 %, osoby 40-49 let 14,6 %, osoby 30-39 let 10,0 % a ostatní do 30 let 13,2 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 14. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 370 852 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 82,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 362 317 osob ve věku 80 a více let (81,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 90 osob (0,0 %) má rezervaci termínu očkování a 746 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 371 688 osob (83,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 14. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 898 363 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 86,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 887 851 osob ve věku 70–79 let (85,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 228 osob (0,0 %) má rezervaci termínu očkování a 499 osob (0,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 899 090 osob (86,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 14. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 546 029 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 81,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 540 829 osob ve věku 65–69 let (80,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 185 osob (0,0 %) má rezervaci termínu očkování a 333 osob (0,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 546 547 osob (81,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 14. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 471 716 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 75,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 467 165 osob ve věku 60–64 let (74,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 271 osob (0,0 %) má rezervaci termínu očkování a 438 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 472 425 osob (75,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 14. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 487 675 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 72,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 482 677 osob ve věku 55–59 let (72,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 348 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 747 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 488 770 osob (73,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 14. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 485 732 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 70,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 480 700 osob ve věku 50–54 let (69,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 395 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 915 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 487 042 osob (70,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 14. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 605 220 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 68,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 598 355 osob ve věku 45–49 let (67,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 734 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 1 445 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 607 399 osob (68,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 14. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 549 382 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 61,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 541 837 osob ve věku 40–44 let (60,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 829 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 1 740 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 551 951 osob (61,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 14. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 413 806 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 54,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 405 435 osob ve věku 35–39 let (53,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 139 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 2 230 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 417 175 osob (55,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 14. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 365 984 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 50,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 356 508 osob ve věku 30–34 let (49,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 369 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 2 750 osob (0,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 370 103 osob (51,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 14. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 776 864 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 52,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 753 599 osob ve věku 16–29 let (50,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 984 osob (0,3 %) má rezervaci termínu očkování a 8 621 osob (0,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 789 469 osob (53,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 14. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 150 094 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 32,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 141 018 osob ve věku 12–15 let (30,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 446 osob (0,5 %) má rezervaci termínu očkování a 3 767 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 156 307 osob (34,2 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 121 718 osob (57,2 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 6 018 291 osob (56,2 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 12 018 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 24 402 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 158 138 osob (57,5 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 971 623 osob starších 16 let, což je 67,3 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 877 273 osob (66,2 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 67,6 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 0,1 % má rezervaci termínu očkování a 0,2 % je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 398 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 334 139 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?