Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 9. 9. 2021

Vytvořeno: 10. 9. 2021 Poslední aktualizace: 25. 10. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 9. 9. 2021 (20:00) vykázáno 11 608 871 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 998 631 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 825 593 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,4 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3 %, senioři 80+ 5,5 %, senioři 70-79 let 14,4 %, senioři 60-69 let 15,7 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,6 %, pracovníci ve školství 2,9 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 12,1 %, osoby 40-49 let 14,7 %, osoby 30-39 let 9,9 % a ostatní 12,5 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 9. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 368 163 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 82,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 359 289 osob ve věku 80 a více let (80,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 408 osob (1,4 %, z toho 331; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 28 622 osob (6,4 %, z toho 13 490; 3,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 403 193 osob (90,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 9. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 890 879 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 85,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 878 814 osob ve věku 70–79 let (84,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 801 osob (0,8 %, z toho 532; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 40 693 osob (3,9 %, z toho 27 948; 2,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 939 373 osob (90,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 9. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 540 439 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 80,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 533 716 osob ve věku 65–69 let (79,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 635 osob (0,5 %, z toho 179; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 17 667 osob (2,6 %, z toho 12 167; 1,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 561 741 osob (83,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 9. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 466 342 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 74,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 459 917 osob ve věku 60–64 let (73,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 814 osob (0,6 %, z toho 106; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 113 osob (2,3 %, z toho 9 875; 1,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 484 269 osob (77,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 9. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 481 052 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 71,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 473 498 osob ve věku 55–59 let (70,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 330 osob (0,8 %, z toho 137; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 673 osob (2,2 %, z toho 9 328; 1,4 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 501 055 osob (74,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 9. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 478 226 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 69,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 470 088 osob ve věku 50–54 let (68,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 176 osob (0,9 %, z toho 139; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 586 osob (2,0 %, z toho 7 643; 1,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 497 988 osob (72,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 9. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 595 233 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 67,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 583 956 osob ve věku 45–49 let (66,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 413 osob (1,0 %, z toho 83; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 129 osob (1,6 %, z toho 6 080; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 617 775 osob (70,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 9. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 539 357 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 60,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 527 109 osob ve věku 40–44 let (59,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 491 osob (1,1 %, z toho 44; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 086 osob (1,6 %, z toho 5 350; 0,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 562 934 osob (63,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 9. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 403 109 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 53,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 389 894 osob ve věku 35–39 let (51,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 222 osob (1,4 %, z toho 18; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 12 436 osob (1,7 %, z toho 3 433; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 425 767 osob (56,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 9. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 354 134 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 49,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 339 226 osob ve věku 30–34 let (47,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 094 osob (1,5 %, z toho 29; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 12 935 osob (1,8 %, z toho 3 274; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 378 163 osob (52,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 9. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 745 154 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 50,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 700 618 osob ve věku 16–29 let (47,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 25 888 osob (1,7 %, z toho 45; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 27 674 osob (1,9 %, z toho 3 366; 0,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 798 716 osob (53,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 9. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 136 543 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 29,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 109 461 osob ve věku 12–15 let (24,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 462 osob (1,6 %, z toho 18; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 5 844 osob (1,3 %, z toho 64; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 149 849 osob (32,8 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 998 631 osob (56,1 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 825 586 osob (54,4 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 105 887 osob (1,0 %, z toho 1 662; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 221 672 osob (2,1 %, z toho 102 045; 1,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 326 190 osob (59,1 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 862 088 osob starších 16 let, což je 66,0 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 716 125 osob (64,4 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 66,4 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 3,5 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 420 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 118 973 osob:

  • 19 799 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 33 649 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 13 812 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 10 746 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 9 974 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 30 993 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 308 661 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?